Arbetsgivares krav i fråga om alkohol

2015-05-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Har arbetsgivaren rätt att kräva att du avhåller dig från alkohol helt i 2 år? Både på arbetstid och på din fritid? Samt går på blodprovtagning som mäter ner på den nivån med hot om att skicka dig på behandlingshem om det visar sig att du druckit 1 glas vin på din fritid.Har ingen säkerhetstjänst, är inte pilot, lokförare eller taxichaufför utan har vanligt kontorsarbete.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Utgångspunkten är att arbetsgivare har rätt att leda och fördela arbetet, vilket kan innebära krav på anställda att genomgå alkoholtester och avhållsamhet från alkohol. Till stöd för sådana krav så föreligger den skyldighet som arbetsgivaren har att iaktta rörande att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga hälsa och olycksfall på arbetsplatsen, vilket framgår av Arbetsmiljölag (1977:1160) 3:2 första stycket.

Det är dock av betydelse under vilka omständigheter som dessa krav framförs. Om kollektivavtal tillåter det eller du och arbetsgivaren har kommit överens om det genom anställningsavtal eller annan överenskommelse så har en sådan bestämmelse i princip giltig verkan. En vägran från arbetstagarens sida att följa en sådan avtalsbestämmelse kan, liksom andra former av arbetsvägran, bilda saklig grund för uppsägning. Om det inte finns något avtal som reglerar alkoholtester och avhållsamhet från alkohol så förutsätts arbetsgivaren ha rätt att kräva dessa inom ramen för arbetsledningsrätten, så länge sådana krav inte står i konflikt med bland annat god sed på arbetsmarknaden.

Vad som är god sed avgörs vanligen genom en avvägning mellan arbetsgivarens intresse och arbetstagarens integritet, varav intrånget i arbetstagarens integritet måste stå i proportion till arbetsgivarens intresse. Generellt sett finns det en samsyn bland arbetsmarknadens parter att det står inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt att kräva förbud mot alkohol på arbetstid. Det är dessutom inte ovanligt att införsel av alkohol i tjänstemannalokaler totalförbjuds av arbetsgivare. Dock torde inte arbetsgivarens arbetsledningsrätt sträcka sig så långt som till att förbjuda varje spår av alkohol i kroppen under arbetstid, än mindre på fritiden, vilket framgår av doktrin. Eftersom du arbetar på ett kontor så torde inte ett sådant krav, inklusive alkoholtester i syfte att upptäcka mindre spår av alkohol, stå i proportion till arbetsgivarens intresse, varav dessa krav sannolikt strider mot god sed.

Jag rekommenderar dock att du också vänder dig till den fackförening som är representerad på din arbetsplats, dels för att fråga dem om kollektivavtalet reglerar frågan och dels om de kan bekräfta att kraven strider mot god sed med hänseende till arbetsplatsens specifika villkor. De kan säkerligen också erbjuda dig stöd för att förhandla med arbetsgivaren i denna fråga.

Med vänlig hälsning

Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1751)
2020-08-12 Är vår ideella förening skyldiga att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter?
2020-07-31 Vad kan man göra om en kollega inte jobbar, och chefen inte gör något åt saken?
2020-07-28 Hur får jag min lön när jag inte skrev ett avtal?
2020-07-20 Fråga om dygnsvila

Alla besvarade frågor (82783)