Arbetsgivares återkravsrätt vid misstagsbetalning

2017-05-26 i Fordringar
FRÅGA
Hej, jag har ett problem som jag hoppas ni kan hjälpa mig med. Jag har varit anställd på timlön under dryga ett år (från september 2015-augusti-2016). Dock hade jag bara ett kontrakt som sträckte sig mellan oktober (2015)-mars (2016) då det var mycket tjatande för att få det första kontraktet, alltså förnyades det aldrig. Nu har min föredetta arbetsgivare hört av sig om att det har blivit en felräkning i augusti 2016 och han vill att jag betalar tillbaka denna som är på 7976.40 kr. Att tillägga så har aldrig mina löner varit densamma då jag studerat samtidigt och varit borta (olika många dagar i månaden) för att göra tentor och har inte fått några lönespecifikationer utan fick dem som först denna vecka. Systemet har gått till så att jag har skrivit upp mina timmar på en tidsrapport och sedan lämnat in den till min chef som räknat ut vad jag ska ha i lön som i sin tur lämnat den till sitt redovisningsföretag som betalat ut lönen.Nu när jag granskar lönespecarna framkommer det att det har gjorts många feluträkningar från deras sida som korrigerats och sedan gjorts nya fel nästkommande månad (alltså det är felräkningar varje månad), dessutom erkände redovisningsföretaget att felräkningar har varit fortlöpande. Min fråga är nu, då jag litat på att min chef och hans redovisningsföretag ska ha räknat rätt och spenderat dessa löner i god tro att det var rätt och ingen lön "stuckit" ut som extremt "stor" eller välbetald hur ska jag gå till väga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln vid en misstagsbetalning är att pengarna ska betalas tillbaka, den juridiska termen för denna situation kallas condictio indebiti (återkravsrätt). I rättspraxis har det utvecklats undantag från huvudregeln, om du varit i god tro och inrättat dig efter betalningen och därmed förbrukat pengarna kan du få behålla dem. God tro i detta fall innebär att du inte har upptäckt och inte heller haft skäl att upptäcka att betalningen varit felaktig.

För att ett undantag ska göras krävs det att man ser till omständigheterna i varje enskilt fall, och det är din arbetsgivare som ska bevisa att du varit i ond tro. Eftersom ingen lön ”stuckit ut” som extremt stor så kan detta framstå som en betalning av din arbetstagare. Att du inte heller fått några lönespecifikationer förstärker din goda tro, då din arbetsgivare haft större möjlighet att överblicka vad som hänt. Som jag förstår det har det även tagit en längre tid innan din arbetsgivare har framställt kravet på återbetalning, denna passivitet kan också förstärka din goda tro. Partsförhållandet, då din arbetsgivare är näringsidkare och du en enskild person, kan spela roll då du är den svagare parten och ska kunna lita på din arbetsgivare.

I ditt fall är det troligt att du inte behöver betala tillbaka, men det är en helhetsbedömning som ska göras och vill du ha hjälp med detta rekommenderar jag att du bokar ett möte med Lawlines Juristbyrå. De kan göra en fullständig rättsutredning och driva frågan vidare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fanny Malmqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (812)
2021-07-25 Kan jag parkera fel när jag står uppställd för att släppa av en person?
2021-07-11 Ökad ränta trots betalning i tid
2021-07-11 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka depositionsavgiften?
2021-07-03 Oreglerade skulder - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (94218)