Arbetsgivarens lojalitetsplikt

2019-03-26 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
En anställd på en skola skriver mejl till hela personalen och uppmanar att facket och de anställda ska stödja misstroende mot chefen. Chefen har inte begått något arbetsrättsligt fel, men har lågt förtroende. Strider detta mot lojalitetsplikten och kan det anses vara förtal?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Inom arbetsrätten finns en allmän rättsgrundsats som brukar kallas för § 32-principen. Denna princip innebär att arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt, vilket handlar om att det är arbetsgivaren som leder verksamheten och fördelar arbetet. Som anställd (dvs. arbetstagare) har man en stark lojalitetsplikt. Ju högre ställning en arbetstagare har inom en organisation, desto större krav kan ställas på dennes lojalitet gentemot arbetsgivaren. Att prata illa om sin chef kan ses som ett brott mot lojalitetsplikten. Ett sådant beteende riskerar att leda till uppsägning.

Brottet förtal finns reglerat i 5 kap. 1 § brottsbalken. Med förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. För att det ska vara fråga om förtal ska uppgifterna vara vara av nedsättande beskaffenhet. Vid bedömningen av förtal har domstolen bl.a. tagit hänsyn till hur stor spridning som uppgiften har fått.

Eftersom jag inte vet exakt vad den anställde har skrivit blir det svårt att göra en konkret bedömning i ditt fall. Men som jag tidigare nämnde kan det ses som brott mot lojalitetsplikten att prata illa om chefen. Med detta sagt hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om du vill ha vidare vägledning är du varmt välkommen att ta kontakt med våra erfarna jurister, https://lawline.se/contact.

Med vänliga hälsningar,

Sara Göransson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1599)
2019-07-16 Har arbetsgivaren rätt att bestämma att jag måste jobba över?
2019-07-10 Rättigheter för arbetstagare med och utan kollektivavtal
2019-07-09 Får man avtala om längre uppsägningstid?
2019-07-09 Förflyttad till annan avdelning efter sjukdom

Alla besvarade frågor (71113)