Arbetsgivare vägrar ge ut arbetsintyg

2019-04-02 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA
Hej min fd arbetsgivare vägrar att ge mig ett arbetsgivarintyg trots flera uppmaningar. Med följd att jag ej kan få någon A-kassa.Kan jag stämma Dom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din arbetsgivare har en skyldighet att lämna ut ett arbetsgivarintyg enligt 47 § 2st Lag om arbetslöshetsförsäkring. En arbetsgivare har även enligt praxis en skyldighet att lämna ut ett anställningsintyg på arbetstagarens begäran. Det finns tyvärr inga sanktioner för en arbetsgivare som vägrar att utfärda ett arbetsintyg.

Om ens arbetsgivare vägrar att lämna ut ett arbetsgivarintyg kan man vända sig till sin fackliga organisation, om man är medlem i någon, som hjälper en att hantera frågan. Om man mot förmodan inte är medlem i någon facklig organisation kan du istället vända dig till domstol och begära att de ska ålägga din arbetsgivare att ge ut arbetsgivarintyget.

A-kassan kan också komma att godta andra handlingar om det är mycket svårt för dig att skaffa ett arbetsintyg. Enligt beslut från Justitieombudsmannen får A-kassan inte bedöma sådan information annorlunda än ett arbetsgivarintyg. Exempel på handlingar som kan styrka ditt arbete är lönespecifikationer, anställningskontrakt eller kontrolluppgifter från Skatteverket.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Robin Badili
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarintyg (38)
2020-07-26 Felaktiga uppgifter på arbetsgivarintyget?
2020-06-08 Begära arbetsgivarintyg efter praktik
2020-01-24 Hur länge kvarstår skyldigheten att lämna arbetsgivarintyg?
2019-11-05 Är arbetsgivaren ansvarig att utge arbetsgivarintyg?

Alla besvarade frågor (82688)