Arbeta 12 dagar i sträck

2016-10-04 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Får man arbeta 12 dagar i sträck? Veckovila (36 h) lagd dag 1 i första "sju dagarna" och i slutet på andra sjudagarna.
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Arbetstider för arbetstagare regleras i arbetstidslagen (ATL) (1982:673) se här.

Genom ett kollektivavtal som godkänts av en central arbetstagarorganisation får de aktuella reglerna som följer nedan åsidosättas enligt 3 § första stycket ATL. Om Du eller Din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal gäller villkoren om arbetstidens förläggning i kollektivavtalet före ATL. I 3 § fjärde stycket ATL är arbetstidsvillkor som följer av kollektivavtal dock ogiltiga om dessa innebär sämre villkor för en arbetstagare än EU:s direktiv om arbetstidens förläggning se här.

Du som arbetstagare ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en sjudagars period (veckovila) enligt 14 § ATL och minst 24 timmar veckovila enligt kapitel 2 artikel 5 i EU:s direktiv om arbetstidens förläggning.

Den lägsta veckovilan enligt lag är alltså 24 timmar. Arbetsgivaren har således en möjlighet att, såsom du ställt frågan, förlägga arbetstiden så att veckovilan utgör 36 timmar på måndagen vecka 1 och 36 timmar på söndagen vecka 2. Ett centralt kollektivavtal eller kollektivavtal med centralt godkännande har möjlighet att ha den inverkan att veckovilan kan bli 24 timmar i enlighet med EU:s minimigräns i direktivet om arbetstidens förläggning. Endast genom att forma arbetstidens förläggning på sätt som förklarats ovan kan en arbetstagare lagligen arbeta 12 dagar i sträck.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1773)
2020-09-29 Fråga om löneavdrag
2020-09-29 Rätt att kvarstå i anställning
2020-09-26 Får en arbetsgivare ensam ändra ett anställningsavtal?
2020-09-26 Kan arbetsgivaren begära att jag visar upp ett utdrag ur belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (84522)