Är vinsten från lotto gemensam?

2020-03-30 i Bolag
FRÅGA
Jag och min kompis har spelat stryktipset varje vecka genom att lämna in en tidskupong och dela på kostnaden. Ibland betalar vi gemensamt och ibland turas vi om att betala varannan gång. Förra veckan vann vi 350.000 kr men denna gång var det min vän som betalade för tidskupongen själv. Han säger nu att han inte kommer att dela pengarna med mig. Kan jag ta till med någon rättslig åtgärd eftersom vi alltid brukar dela och betala gemensamt ? Ibland tillsammans, ibland jag och ibland han. Vi har inte ingått ett muntligt avtal om att dela vinsten. SNÄLLA svara snabbt jag vet int vad jag ska göra !!Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad tråkigt att ni kommit på kant med varandra.

Du nämner inte i din fråga hur länge ni har spelat tillsammans men ditt ordval "brukar" säger mig att det i alla fall hänt så pass ofta att det blivit en vana.

Rent juridiskt så finns det inga formkrav för hur ett enkelt bolag uppkommer såsom det finns för handelsbolag som ska registreras för att vara giltiga. Det finns dock några villkor som måste vara uppfyllda som statueras i handelsbolagslagen (HBL) 1 kap. 1 § och 1 kap. 3 § som säger att ett enkelt bolag uppkommit om det inte kan anses vara ett handelsbolag.

För att ett bolags ska anses ha uppkommit måste det dels finnas ett avtal (även muntliga avtal är giltiga) om samverkan (t ex att spela tillsammans och dela på kostnaden och arbetsinsatsen i och med det) och dels ett gemensamt ändamål (t ex att generera vinst genom att spela på lotto). Har man uppfyllt dessa så har man rent juridiskt ett enkelt bolag tillsammans och kan ha rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och i vissa fall mot tredje man.

I praxis har det ansetts att ett enkelt bolag kan uppkomma genom så kallat konkludent handlande vilket innebär att man har agerar som att det finns ett avtal, alltså ni behöver inte uttala specifikt varje gång att ni ska spela tillsammans för att samma överenskommelse ska gälla eftersom ni gjort det så ofta att det kan anses självklart. Då åligger det snarare den parten som inte vill att det ska se ut som vanligt ska tydliggöra detta för den andra parten för att det inte ska följa samma norm.

Normen är alltså att ni spelar tillsammans och det inte har så stor betydelse vem som betalar just den gången eftersom det hör till vanligheten att ni alternerar mellan vem som betalar men att det alltid varit gemensamt ändå. Vill någon spela för sig själv så ska detta tydliggöras för den andre.

Kommer man fram till att ni har ett enkelt bolag tillsammans gäller grundprincipen i handelsbolagslagen 2 kap. 8 § vilken säger att bolagsmännen delar på resultatet.

Så, för att sammanfatta:

Har ni delat på kostnader och lämnat in kuponger så många gånger att det blivit en tydlig vana som följt samma regler så har ni skapat ett enkelt bolag. Har ni skapat ett enkelt bolag så ska vinsten delas om det inte gjorts synbart att den ena parten önskade frånträda avtalet som gällt och spelade ensam.

Med detta sagt så är detta för tillfället den hjälp jag kan ge dig. Saken kan ytterst prövas av domstol och skulle du behöva ytterligare hjälp så är du mer än välkommen att höra av dig till oss och boka en tid och prata om hur du skulle kunna fortsätta om du fortfarande inte kan övertyga din kompanjon om att ni ska dela vinsten.

www.Lawline.se/boka

Hoppas du fått någon hjälp på vägen och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (678)
2020-11-21 Skilja dotterbolag från moderbolag
2020-11-20 Kan aktier tvångsinlösas?
2020-11-09 Kan styrelseordförande och VD vara samma person i ett aktiebolag?
2020-11-02 Bildande av AB och skillnaden mellan enskild firma och AB

Alla besvarade frågor (86576)