Är vi skyldiga att betala för sprängningsarbete som vi inte avtalat om?

Hej,

Vi har köpt en tomt samt byggt hus på denna. Vi har ett avtal med husleverantören och ett med entreprenören som utförde markarbetet.

I avtalet med entrepenören står det vad som ingår, och det framgår även en totalsumma som entreprenaden kommer att kosta. I avtalet står även att sprängning av berg på tomten inte är inkluderat i kostnaden. Ingen offert för vad en eventuell sprängning skulle komma att kosta finns i avtalet.

När entrepenören fakturerar nu fakturerar oss för utfört arbete, har denne fakturerat 43000kr för sprängning. Vi har inte blivit konsulterade i förväg angående ökad kostnad, eller om vi skulle vilja anlita en annan firma för detta arbete, eller utföra det själva.

1. Är vi skyldiga att betala för sprängningen även om vi inte beställt arbetet av denne entrepenören?

2. Oavsett om svaret är ja eller nej, kan ni hänvisa till lagtexter som styrker svaret?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag utgå ifrån att ni är konsumenter som anlitat entreprenören, om detta inte stämmer kan svaret bli annorlunda. Eftersom ni anlitat ett företag att utföra en tjänst åt er som privatperson blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. KtjL är tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att om ni avtalat om sämre villkor för er än vad lagen säger så gäller inte detta. KtjL ger alltså er som konsumenter ett starkt rättsligt skydd.

Utifrån din fråga förstår jag det som att ni anlitat entreprenören för att utföra markarbete men inte för att bygga eller uppföra huset. Därmed blir inte KtjLs bestämmelser om småhusentreprenad (51-61 §§) tillämpliga.

Vilket pris är ni skyldiga att betala?

Huvudregeln är att det pris ni avtalat om är det som gäller och i den mån ni inte avtalat om priset ska ni betala vad som är skäligt, se 36 § KtjL. Jag förstår det som att ni avtalat om ett fast pris för entreprenaden, men att sprängning inte ingick i den kostnaden. Ni är enbart skyldiga att betala för de tjänster ni anlitat entreprenören att utföra. Ifall det är så att ni överhuvudtaget inte avtalat om att entreprenören skulle utföra sprängningsarbete är ni alltså inte skyldiga att betala den kostnaden. Här rekommenderar jag er att kolla vad som står i avtalet. Står det att entreprenören ska utföra sprängningsarbete verkar det som att detta är något ni avtalat om och ni är i sådana fall skyldiga att betala ett skäligt pris för detta till entreprenören. Ifall det inte står något om att entreprenören ska utföra sprängningsarbete i kontraktet och ni inte på något annat sätt har avtalat om detta är ni dock inte skyldiga att betala för detta. Ni är bara skyldiga att betala entreprenören för det arbete ni anlitat denne för att göra.

I vissa fall kan företagaren ha rätt till pristillägg om denne har utfört tilläggsarbeten, se 8 och 38 §§ KtjL. För att ha rätt till ersättning för att utföra tilläggsarbeten hade entreprenören dock varit tvungen att höra av sig till er och fråga vad som skulle göras, 8 § KtjL.

Vad gäller?

Ifall ni har avtalat med entreprenören om att utföra sprängningsarbete är ni skyldiga att betala skälig ersättning. Detta följer av 36 § KtjL. Om 43 000 kr är mer än skälig ersättning för arbetet är ni inte skyldiga att betala hela summan. Ifall ni anser att detta inte är skälig ersättning bör ni höra av er till entreprenören och förklara att ni inte tänker betala hela fakturan då den överstiger vad som är skäligt. Om ni exempelvis kunnat utföra samma arbete billigare hos ett annat företag bör detta tyda på att ersättningen inte är skälig.

Om ni inte ens har anlitat entreprenören att utföra sprängningsarbete är ni inte skyldiga att betala för detta. Detta bygger på grundläggande avtalsprinciper inom svensk rätt, att man bara är skyldig att betala för det arbete man avtalat om att någon ska utföra. Här beror det alltså på vad ni avtalat om med entreprenören. Ifall ni inte har avtalat om sprängningsarbetet bör ni höra av er och förklara att ni inte tänker betala fakturan för arbetet eftersom det inte ingick i ert avtal. Om entreprenören ändå kräver er på betalning kan ni höra av er till ARN. ARN prövar kostnadsfritt tvister mellan konsumenter och företagare.

Om entreprenören fortsätter att kräva er på betalning är min rekommendation att ni rådgör med en jurist som kan se över ert ärende inklusive avtalet och bedöma hur bra chans ni skulle ha i en eventuell domstolstvist. Detta är bra att göra eftersom en domstolstvist kan komma att kosta er endel pengar ifall ni förlorar. Ifall ni är intresserade av att anlita en jurist kan Lawlines juristbyrå hjälpa er med detta och i sådana fall är det bara att kontakta mig på axel.bellander@lawline.se så återkommer jag omgående med en offert. Om ni skulle ha övriga frågor eller funderingar är ni även välkomna att höra av er till mig där.

Hoppas mitt svar varit till hjälp för er!

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo