Är vi sambor?

FRÅGA
Min partner säger att vi är sambos men när vi pratar ekonomi så är jag inneboende. Vet inte hur jag ska förhålla mig.Hans lägenheten och han står för alla räkningar som är hans han tjänar mera än mig. Jag har min adress hos honom och jag får ut väldigt lite i månaden som jag har aktivitetsstöd samt mina räkningar. Jag har bara adress och mina kläder här men inga igentliga saker som är mitt.. känns inte som han inte vill ha i mina saker till sig.Vi har varit tillsammans i fyra år och är ett äldre par.Vi blev osams när jag ville prata om vår ekonomi som jag anser att vi är sambos.Jag blir förvirrade av allt..
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det tycks råda en viss oklarhet för om ni kan anses som sambor i juridisk mening. Det finns riktmärken för när två personer som bor tillsammans räknas som sambor. För att sambolagen ska gälla krävs att ni räknas som sambor. Sambolagen är tillämplig när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Lagstiftaren har satt som riktmärke att stadigvarande bo tillsammans innebär att två personer bor minst sex månader tillsammans. Emellertid är detta riktmärke vagt och främst är det personernas avsikter med att stadigvarande leva tillsammans som tillmäts betydelse.

Vad som menas med parförhållande är att förhållandet är äktenskapsliknande, vari det i normalfallet ingår ett sexuellt samliv (prop. 1986/87:1 s. 252). Vänner, släktingar eller liknande som bor tillsammans är sålunda inte sambor i juridisk mening. Något annat som kan tala för ett parförhållande är om ni utåt sett (inför vänner, släktingar m.fl.) uppfattas som ett par.

Att lägenheten var hans från början och att många saker är inköpta av honom hindrar inte er från att räknas som sambor. Utifrån din frågeställning verkar det som att ni definitivt är ett par och om ni bott i mer än sex månader tillsammans så ser jag inga hinder till att sambolagen inte skulle tillämpas. Om sambolagen gäller så ska ni, vid en eventuell separation, dela lika på all samboegendom (såvida någon av er begär bodelning).

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2782)
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)

Alla besvarade frågor (86656)