FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal22/08/2018

Är vårt samboavtal juridiskt bindande?

Jag och min sambo har gått igenom en bodelning och skrivit avtal oss emellan. Allt gick lite för fort och vi tog inte någon juridisk hjälp. Nu börjar jag tvivla på att allt gått rätt till och undrar hur jusidislt bindande vårt avtal är? Vi har båda skrivit under med datum, namn etc precis som ett avtal ska se ut. Om jag hittar fel i avtalet som gynnar honom, som det ser ut nu med att han har behållt bilen som jag vart med och betalat halva lånet på, gäller då vårt avtal? Eller kan jag gå till en jurist? Det kanske inte ens en gång är värt det om vårt avtal är bindande.

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


För att få svar på din fråga får vi gå in i och kika i Sambolagen (SamboL), då den används på samborelationer.


Endast samboegendom ska delas i en bodelningen enligt Sambolagen

Endast samboegendom kommer att ingå i en eventuell bodelningen mellan dig och din sambo(SamboL 8 §). Med samboegendom menas den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget. Med bohag menas det som finns i den gemensamma bostaden och som används av samborna tillsammans, som t.ex. en säng. Ett krav för att egendom ska räknas som samboegendom är att egendomen har köpts med avsikten att det ska användas av både dig och din sambo i er sambo i er relation. Det räknas med andra ord inte som samboegendom om föremålet köptes innan samboförhållandet ens var påtänkt (SamboL 3 §).


Samboavtalet är giltigt från det att det har skrivits under av er båda, om det uppfyller formkraven

För att ert Samboavtal ska vara giltigt så måste två formkrav vara uppfyllda:

1. Båda samborna ska underteckna avtalet skriftligen, vilket ni har gjort.

2. Det ska tydligt framgå att Sambolagens regler om bodelning inte ska gälla mellan er (SamboL 9 § 1-2 st).


Det är alltså giltigt så fort det har skrivits under, om det är korrekt utformat. Det kan då endast ändras genom att du och din sambo skriver ett nytt samboavtal, vilket är något ni båda måste vara överens om.


Man kan i ett Samboavtal inte reglera hur en framtida bodelning ska komma att se ut

Man kan genom ett samboavtal endast avtala om att bodelning enligt Sambolagens regler inte ska ske, eller att viss egendom inte ska ingå i den. Man kan alltså inte bestämma mer specifikt kring hur en framtida bodelning ska gå till eller vem som ska få vad, t.ex. bilen. Ett sådant avtal kallas nämligen för ett föravtal, vilket endast får skrivas om du och din sambo står inför en omedelbart kommande separation. Om jag har förstått din fråga rätt så är det inte fallet i er situation (SamboL 10 §). Ni kan som sagt dock specificera att en specifik egendom inte ska bodelas mellan er om en bodelning skulle bli aktuell. Det är alltså t.ex. okej att skriva att sängen ska stå utanför en eventuell bodelning.


Med det nämnt så ingår bilen oavsett inte i en bodelning, då den inte uppfyller kraven för att räknas som samboegendom. Ni kan däremot ha en samäganderätt till bilen, om den köptes tillsammans. Det är då inte Sambolagen som reglerar äganderätten för bilen mellan er, utan man får istället gå in i Samäganderättslagen och kika.


Ett samboavtal kan jämkas om det är oskäligt

Ett samboavtal kan även jämkas om det anses vara oskäligt, alltså orimligt. Du har dock bevisbördan, om du påstår att samboavtalet är oskäligt. Du måste med andra ord bevisa att så är fallet (SamboL 9 § 3 st).Sammanfattning samt mina råd till dig

Ert samboavtal är alltså giltigt om det har skrivits under av er båda och utformats korrekt. Ni kan dock t.ex. inte bestämma hur en eventuell framtida bodelning ska komma och se ut mellan er. Ni kan endast bestämma att en bodelningen enligt Sambolagen inte ska ske, eller att viss egendom inte ska ingå.


Det är givetvis svårt för mig att avgöra om samboavtalet är giltigt eller ej, då jag inte vet hur det ser ut eller vad som har skrivits i det. Det beror helt enkelt på. Jag skulle därför vilja rekommendera dig att vända dig till våra duktiga jurister på info@lawline.se, för att se till så att samboavtalet är giltigt och korrekt utformat.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Lycka till!


Med vänlig hälsning,

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare