Är vårdnadsmål civilrättsliga eller offentligrättsliga?

2020-09-08 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej,Jag har en fråga ang. civilrätt/offentlig rätt. När det kommer till "barnets bästa" (t.ex FB 6:2) i vårdnadsmål, skulle själva grunden i det vara civilrättslig eller offentligrättslig? Jag har för mig att vårdnadsmål är helt civilrättsliga, men när det kommer till "barnets bästa" (FB 6:2) så borde väl domstolen ta stor hänsyn till alla materiella omständigheter, vilket skulle göra det mer offentligrättsligt?Min fråga är iallafall huruvida själva grunden/basen i frågan är civilrättslig eller offentligrättslig. Tack!!
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

All familjerätt tillhör som du säger civilrätten, alltså den rätt som reglerar förhållandet mellan privatpersoner. Inom civilrätten delas tvistemålen upp i två kategorier, dispositiva tvistemål och indispositiva tvistemål.

I dispositiva tvistemål tillåts parterna förlikas, vilket innebär att parterna kommer överens om en lösning utan att domstolen behöver blanda sig i. Domstolen dömer bara i saken om parterna inte är överens. Här anses parternas egna intressen vara viktigast, och därför tar inte domstolen hänsyn till något annat än det parterna lägger fram i målet.

I indispositiva tvistemål anses staten ha ett sådant intresse i saken att förlikning inte tillåts. Detta för att staten vill trygga ett allmänintresse eller intresse hos någon annan än parterna i tvisten, till exempel värna om ett barns intresse i ett vårdnadsmål där "barnets bästa" ska tillvaratas. I sådana här tvister tillämpar domstolen officialprincipen vid domstolsprövningen, vilket innebär att domstolen har ett ansvar att utreda vad som gäller i målet. Här är inte domstolen skyldig att bara ta hänsyn till det som parterna lagt fram i målet, utan får ta hänsyn till andra omständigheter som är relevanta.

I indispositiva tvistemål kan alltså domstolen vara aktivt verksam i utredningen i den mån det krävs, på samma sätt som domstolen är aktivt verksam i utredningen i processer som handlar om offentlig rätt.

Sammanfattning

Som svar på din fråga är grunden i vårdnadsmål civilrättslig, eftersom det rör sig om ett mål mellan privatpersoner. Däremot liknar domstolens arbete i rättegången det arbete som domstolen gör när det är fråga om offentligrättsliga mål.

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (827)
2021-04-21 Kan mitt ex bli vårdnadshavare?
2021-04-17 Kan jag kräva ensam vårdnad?
2021-04-15 Vem betalar kostnader för umgänge?
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?

Alla besvarade frågor (91430)