Är väggfast inredning byggnadstillbehör?

2016-06-17 i Bostadsrätt
FRÅGA
Ingår väggfast inredning som inte är inbyggd, till exempel bokhyllor, tv-bänk och tv-väggfäste vid lägenhetsköp? Dessa saker har inte nämts i objektsbeskrivningen men mäklaren har heller inte nämt för köparen att dessa inte ingår.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Vad gäller bostadsrätter brukar man tillämpa samma regler som gäller för fastigheter vad gäller vilka tillbehör som hör till bostaden. I 2 kap. 2 § jordabalken stadgas det att fast inredning eller annat som är ägnat till stadigvarande bruk för bostaden ska anses höra till byggnaden, och således ingå i bostadsköpet.

Paragrafen räknar upp några exempel på tillbehör som ska anses tillhöra en bostad, bland annat badkar, spis och kylskåp. Men dessa tillbehör är inte uttömmande, paragrafen ska även täcka sådant som idag anses vara ägnat till stadigvarande bruk för bostaden i fråga. Som exempel på sådant som idag anses tillhöra en bostad är fasta skåp, garderober och inredning samt hyllor i förrådsutrymmen. Huruvida inredning i fråga tillhör bostaden beror till stor del på om de är fast monterade till väggen eller inte. Om det däremot handlar om inredning som tydligen är en del av ett möblemang torde man inte anse att det utgör byggnadstillbehör.

Bedömningen får göras från fall till fall. Går det att förvänta sig att inredning är ägnad till stadigvarande bruk så ska den ingå i bostaden. Bäst är självklart om parterna innan köpet gör klart om vad som ska ingå i bostaden, och sedan reflekteras detta i priset. I efterhand är det dock svårt att säga exakt vad som gäller för inredning som hamnar i gråzonen mellan att anses vara byggnadstillbehör och annan lös egendom som säljaren har rätt att ta med sig.

Jag hoppas med detta att ni har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sarmad Abdul Nabi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll