Är utsedd till god man vid en bouppteckning. Vad är mina skyldigheter?

FRÅGA
År utsedd till god man vid en bouppteckning. Vad är mina skyldigheter?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om förordnande av god man hittas i föräldrabalken (FB)

Enligt 11 kap 2 § FB ska överförmyndare utse en god man som ska vårda den underåriges (eller den som är förordnad god man) rätt i boet vid boutredningen. Men även vid bodelningen och skifte eller ingående av avtal om samlevnad i oskiftat bo.

En god man ska således vårda den förordnades rätt i boutredningen. Enligt 15 kap 2 § FB ska den gode mannen se till att bodelning och skifte förrättas så snart som möjligt. Om inte boet skiftas inom 6 månader ska en redogörelse skickas till överförmyndaren. När boet sedan skiftas ska gode mannen inhämta överförmyndares samtycke till egendomens fördelning, detta följer av 15 kap 5 § FB.

Vård av egendom

När egendomen sedan tillskiftats följer av 14 kap 1 § FB att den gode mannen inom 2 månader efter förordnandet ska lämna en förteckning till överförmyndaren över den egendom som de förvaltar.

När en god man förvaltar egendom får denna inte placeras i aktier, sättas in på bank, ges bort eller ställas som säkerhet utan överförmyndarens samtycke. Detta framgår i 14 kap FB.

Sammanfattningsvis kan konstateras att en god man ska vårda den underåriges (eller den som är förordnad god man) egendom och tillvarata dennes rätt.

Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (337)
2019-03-25 Jag vill byta förvaltare - hur gör jag?
2019-03-23 Ingående av samboavtal när ena sambon är satt under förvaltarskap
2019-03-06 Får en godman/förvaltare gå bakom ryggen på anhöriga och skaffa ett boende som för någon som inte vill ha det?
2019-02-28 Vad händer med pengar på ett överförmyndarspärrat konto när huvudmannen avlider?

Alla besvarade frågor (67059)