Är urinprov hos socialtjänsten obligatoriskt?

FRÅGA
Kan man säga nej till ett urinprov hos socialtjänsten eller är det obligatorisk att man måste pissa om dom säger det?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln i 2 kap. 6 § regeringsformensäger att varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp, skyddet får dock begränsas under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning kan exempelvis vara om man är placerad på SiS (statens institutionsstyrelse) och personalen misstänker att man är narkotikapåverkad. Det förutsätter dock att den enskilde frivilligt gått med på att bli placerad i ett stödboende och samtyckt till reglerna vid boendet. Justitieombudsmannen har lämnat ett yttrande om saken som du kan läsa HÄR.

Det är svårt för mig att svara på din fråga utan att veta alla bakomliggande omständigheter, men det finns i vart fall inget lagstöd i socialtjänstlagensom säger att det är obligatoriskt att lämna urinprov. Det kan däremot vara obligatoriskt för att man ska få ta del av vissa förmåner (tex ekonomiskt bistånd, rehabilitering osv), det förutsätter dock att personen ifråga lämnar urinprov frivilligt. Om personen ifråga väljer att inte göra det så kan socialtjänsten alltså välja att inte erbjuda hjälp.

Sammanfattningsvis: socialtjänsten får inte tvinga någon att lämna urinprov, men urinprov kan i vissa ärenden vara obligatoriskt.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (869)
2021-05-16 Gäller yttrandefriheten mellan individer?
2021-05-11 Nya fel vid ombesiktning
2021-05-11 Vart i lagen hittar man att det är strandlinjen vid tillfället för bilandet som avgränsar fastigheten?
2021-05-08 Hur långt sträcker sig allemansrätten för ridning?

Alla besvarade frågor (92309)