Är twittermeddelanden upphovsrättsligt skyddade?

2016-05-03 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej, jag vill ta citat från hemsidan Twitter, och skriva ut som bilder. Jag ska rama in dessa och eventuellt börja sälja på nätet. Det skulle kunna vara bilder på vissa Hollywood kändisars tweets så som Kim kardashian, Will Smith, Donald Trump o.s.v.. Bryter jag mot någon upphovsrättslag om jag gör detta?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ett verk ska kunna erhålla upphovsrättsligt skydd krävs det att verket uppnår s.k. verkshöjd. Att någonting uppnår verkshöjd innebär att det, t.ex. en text, har en viss särprägel eller originalitet.

Huruvida en s.k. tweet (dvs. ett twittermeddelande) uppnår verkshöjd är oklart, det är därmed inte uteslutet att en tweet kan vara upphovsrättsligt skyddad. För att en tweet ska uppnå verkshöjd krävs däremot antagligen en ganska hög grad av originalitet/särprägel och jag skulle därför tro att det är okej att sälja vidare bilder på tweets. Särskilt eftersom det bör vara svårt att uppnå en tillräckligt hög grad av originalitet/särprägel med endast 140 tecken tillgodo.

Om tweeten är märkt med en "CC" (dvs. en Creative Commons-licens) är den upphovsrättsligt skyddad, och du kan i så fall behöva ta kontakt med upphovsrättsinnehavaren för att be om tillåtelse att använda tweeten beroende på vilken "CC"-licens det handlar om.

Avslutningsvis kan sägas att något klart svar på frågan inte kan ges, eftersom tweets upphovsrättsliga skydd befinner sig i en rättslig gråzon.

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?