Är trasigt avloppsrör dolt fel i fastighet?

Är det ett dolt fel om avloppsrör är trasigt vid köp av villa .har filmat i avloppet efter stopp i toa .upptäckte röret var trasigt .endast bott i huset 3månader

Lawline svarar

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Dolda fel är sådana fel som finns i fastigheten vid tidpunkten för köpet men som inte skäligen kunde upptäckas av köparen när denne undersökte fastigheten i fråga. Köparen har vid fastighetsköp en förhållandevis långtgående undersökningsplikt (se 4 kap. 19 § andra stycket jordabalken) och kan som huvudregel inte åberopa fel som han/hon borde ha upptäckt vid en sådan undersökning. Dolda fel kan däremot åberopas av en köpare eftersom de inte rimligtvis kunde ha upptäcks vid genomförandet av undersökningsplikten, även om inte säljaren kände till felet.

Vid bedömningen av om ett fel är ett dolt fel ska alltså beaktas huruvida felet kunde ha upptäckts av köparen. Som tidigare sagts är köparens undersökningsplikt långtgående och att kontrollera vattenläggningar och liknande torde vara brukligt vid en genomgående och ordentligt genomförd undersökning. Rent allmänt får det nog anses svårt att upptäcka ett hål i avloppsrör i en fastighet. Det krävs exempelvis inte att man som köpare river ner tapeter eller bjälkar och liknande för att leta efter rötskador och dylikt. Det är dock möjligt att en domstol skulle anse att köparen i detta fall brustit i undersökningsplikten eftersom felet gick att upptäcka genom att filma i avloppsröret, något som hade kunnat göras vid besiktning och undersökning innan köpet. En sådan bedömning förefaller emellertid vara ganska hård och jag tror nog snarare att felet i fråga troligtvis skulle bedömas vara ett dolt fel.

Det bör dock erinras att allt beror på omständigheterna i det enskilda fallet. När man köper väldigt gamla fastigheter får man som köpare räkna med mycket större risker för fel och undersökningsplikten skärps, varför det fel som Du beskriver kanske inte skulle bedömas vara ett dolt fel om fastigheten har en del år på nacken. Är huset förhållandevis nytt får det däremot nog anses vara ett dolt fel.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm StenvallRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000