Är trafikordningen dispositiv?

FRÅGA
HejVi pratar om Trafikförordningen. Är den dispositiv, kan vi genom lokala föreskrifter säga att våra deltidsbrandmän inte får bryta mot Trafikförordningen 11 kap paragraf 1,2,3,4,5,10 och 11 som ger dem rätt att bryta mot dessa paragrafer?Med vänlig hälsning, Niklas
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig tlll Lawline.

Trafikförordningen är tvingande och är således inte dispositiv. Trafikförordningen gäller i hela landet och kan inte lagstiftas bort genom föreskrifter på lokal nivå. Sådana föreskrifter kan endast komplettera gällande regler men ej ersätta de.

Du uppger i din fråga att dessa deltidsbrandmän bryter mot trafikförordningen enligt Trafikförordningen 11 kap 1-5,10 och 11 §§. Dessa paragrafer ger räddningstjänsten utökade befogenheter att bryta mot andra regler enligt trafikförordningen.

Nu vet jag inte vilka grunder ni har för att vilja avlägsna dessa bestämmelser. Bestämmelserna finns till för att räddningenstjänsten snabbare ska kunna ta sig fram och hjälpa nödställda. Viktigt att komma ihåg är att dessa regler endast är tillämpliga för person inom räddningstjänsten som framför sitt fordon i sin roll som exempelvis brandman och inte är tillämpliga utanför arbetstid för någon som är anställd vid räddningstjänst. De ger alltså inga befogenheter att utanför arbetstid bryta mot andra regler i exempelvis trafikförordningen, som alltså fortfarande är tillämpliga.

Om ni har några ytterligare frågor så ber jag er återkomma!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (960)
2021-12-03 Spelar det någon roll om en övervakningskamera spelar in eller inte enligt kamerabevakningslagen?
2021-11-30 Vilka placeras på HVB-hem?
2021-11-30 Plikt att uppge vaccinationsstatus?
2021-11-30 Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att få byta efternamn?

Alla besvarade frågor (97662)