Är testamentet som jag bevittnat giltigt om min sambo är testamentstagare?

2019-10-15 i Testamente
FRÅGA
HejÄr testamentet giltigt om jag har bevittnattestamentet som min sambo har fått från sin morbror.Morbron har testamenterat ett båthus till min sambo, jag och min sambos brors sambo har bevittnat testamentorns underskrift. Vi har bevittnat testamentet vid samma bord och tidpunkt som testamentet skrevs under av testamentorn.
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som rör testamente hittar du i ärvdabalken (ÄB). Det finns en noggrann reglering kring hur ett testamente ska upprättas. För att testamentet ska ses som giltigt krävs det att kraven följs till punkt och pricka.

Inledningsvis ska det vara två vittnen som samtidigt bevittnar och skriver under testamentet, ÄB 10 kap 1 §. Det låter som att dessa krav har uppfyllts. Därutöver finns det regler som behandlar vem som får vara testamentsvittne och inte. I dessa regler framgår bland annat att en person inte får vara testamentsvittne om denne själv, dennes sambo eller dennes syskon står med som testamentstagare i testamentet, ÄB 10 kap 4 §. Både du och det andra vittnet i form av din sambos bror tillhör alltså den kategorin av personer som inte får vittna. Det innebär att testamentet dessvärre inte är giltigt.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll