Är testamentet ogiltigt?

2020-01-30 i Testamente
FRÅGA
I testamentet efter min svägerska står det att hon var denna dag med sunt och fullt förstånd och av fri vilja etcetra.Jag har en helt annan åsikt, hon var personlighetsförändrad sedan några år pga cancersjukdom.I bouppteckningen står att svåger har godkänt testamentet, vilket är fel.Är detta frågor som jag kan ta upp som anmärkning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en arvinge anser att testamentet är ogiltigt kan den personen klandra testamentet, 14 kap 5 § ÄB. Det sker genom att arvingen, inom 6 månader från delgivningen av testamentet, väcker talan mot testamentstagaren vid allmän domstol.

De klandergrunder som kan anföras är i huvudsak, enligt 13 kap 1–3 §§, följande:

Formfel vid testamentets upprättande Testamentet har upprättats under inflytande av en psykisk störning Någon har otillbörligen påverkat testator att upprätta testamentet

Arvingarna har hela bevisbördan för att testamentet är ogiltigt på grund av psykisk störning eller påverkan av annan. Beviskravet i dessa fall är väldigt högt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Kathleen Ramos
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2599)
2020-09-22 Har syskonbarn rätt till arv?
2020-09-21 Är ett testamente giltigt om initialerna inte är egenhändigt skrivna?
2020-09-21 Hur fördelas arvet om en testamentstagare har avlidit?
2020-09-21 Kan man ändra testamentet och begränsa bröstarvingens arv?

Alla besvarade frågor (84259)