Är testamentet giltigt?

2019-08-05 i Testamente
FRÅGA
Hej,Vår mormor har dött och vi är fem barnbarn som ska ärva. Mormors barn, våra mödrar, lever inte längre. Mormor har efterlämnat vad barnbarnen på ena dotterns sida kallar testamente. Barnbarnen på andra dotterns sida anser att testamentet är ogiltigt.Testamentet följer inte formkrav, det saknar både mormors och vittnens signatur och inga vittnen närvarade då det skrevs. Mormor var vid dokumentets upprättande dement och vi misstänker att hon var under påverkan av sitt ena barnbarn när detta skrevs. Vi har förstått att vi måste väcka klander hos tingsrätten genom stämningsansökan.1. Vilken tingsrätt vänder vi oss till? Den vars område mormor bodde i när hon levde eller den vars område de två barnbarn, som är motpart, bor?2. Kan vi tre barnbarn göra en gemensam stämningsansökan mot de två andra barnbarnen? På blanketten för stämningsansökan finns bara plats för en person som käranden och en person som svaranden. Kan en av oss vara ombud för de andra?3. Räcker det att vi yrkar på att testamentet ogiltigförklaras pga formkrav? Det spelar väl ingen roll huruvida hon var påverkad av psykisk störning ifall testamentet ändå inte är giltigt enligt 10 kap. 1 paragraf i ÄB?
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med dina frågor, jag kommer att besvara frågorna enligt den struktur du valt att ställa dom i.

1. Rätt tingsrätt

Rätt domstol är den tingsrätt där din mormor hade varit svarande (10 kap 9 § rättegångsbalk).

2. Flera käranden

Ja ni kan vara flera käranden som väcker talan gemensamt. Räcker inte utrymmet på blanketten kan ni använda ett extrablad.

3. Bara klandra för formkrav

Det räcker att endast klandra testamentet på basis av att formkraven inte är uppfyllda. Ett testamente som inte uppfyller formkraven är nämligen ogiltigt (13 kap 1 § ärvdabalk). Det som står i det ogiltiga testamentet gäller då inte.

Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2374)
2020-02-17 Testamentestolkning
2020-02-17 Avtalkonstruktion för ett framtida utköp.
2020-02-16 Måste man precisera egendom i ett testamente?
2020-02-14 Hur ska man gå tillväga om man vill göra tillägg i testamente?

Alla besvarade frågor (77138)