Är testamentet gällande?

2016-03-13 i Testamente
FRÅGA
Hej!Min pappa avled för 1 vecka sedan. Han hade skrivit testamente påskrivet av honom och mamma och två oberoende grannar. (Mamma och pappa har varit sambos i 48 år). Testamentet säger att mamma ska ha all egendom efter pappa och den dag mamma avlider så får jag och brorsan dela. Nu har min bror anlitat advokat för han tycker att testamentet inte gäller, det är otydligt tycker han. Boupptecknaren vill att han ska skriva på det och ge tillbaka men han vill inte förrän hans advokat har tittat. Kan han ta ifrån mamma allt? gäller inte testamentet?Detta är viktigt så jag vet om jag ska behöva anlita en advokat.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor om arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB). För att ett testamente skall vara giltigt krävs det att testamentet undertecknats av testator (dvs. din pappa) i samtidig närvaro av två ojäviga vittnen, se 10:1 ÄB. Eftersom din mamma var sambo med testatorn är hon obehörig som testamentsvittne, då hon anses jävig, detta framgår av 10:4 första stycket ÄB. Ett testamente som har upprättats med ett obehörigt vittne är ogiltigt, se 13:1 ÄB. Eftersom det inte framgår i din fråga huruvida din mamma har skrivit på testamentet i egenskap av vittne eller inte kan jag inte ge något svar på hur hennes underskrift påverkar testamentets giltighet. Detta bör du alltså undersöka. Observera dock att ett testamente automatiskt inte blir ogiltigt - utan någon måste väcka s.k "klandertalan" vid domstol inom sex månader från att man blivit delgiven testamentet för att ogiltighet överhuvudtaget skall akutaliseras, detta framgår av 14:5 första stycket ÄB. Om bevittningen aldrig ifrågasätts eller om arvingar och testamentstagare är överens om att testamentet ändå ska gälla händer alltså ingenting.

Om din mamma däremot inte har skrivit på testamentet i egenskap av vittne utan att de två oberoende grannarna är de personer som faktiskt har bevittnat upprättandet av testamentet finns det inget som tyder på att testamentet är ogiltigt i sig.

Oavsett vad ett testamente säger har dock bröstarvingar (dvs. barn) till avliden alltid rätt till sin laglott, detta framgår av 7:1 ÄB. Man kan alltså aldrig göra sina bröstarvingar helt arvlösa. Laglotten är lika med hälften av arvslotten. (Eftersom du och din bror är två bröstarvingar är er vardera arvslott ½ av er pappas kvarlåtenskap. Er vardera laglott är alltså ¼ av er pappas kvarlåtenskapen.) Det innebär att din bror kan kräva att få ¼ av de tillgångar som er mamma har fått genom testamentet. Vad din bror kan göra är alltså att "påkalla jämkning av testamentet" genom meddela er mamma (och ev. boutredningsman) att han begär att få sin laglott, detta framgår av 7:3 ÄB. Du kan givetvis också framställa ett sådant här anspråk mot er mamma eftersom du som bröstarvinge också har rätt till din laglott om du vill det.

Sammanfattningsvis – Du bör först undersöka om din mamma har undertecknat testamentet i egenskap av vittne eller inte. Er mamma var nämligen obehörig att bevittna er pappas testamente då de var sambos när testamentet upprättades. Om hon har agerat testamentsvittne kan testamentet bli ogiltigförklarat under förutsättning att någon väcker klandertalan i domstol avseende testamentet.

Även om testamentet är giltigt i sig har din bror (och du) i egenskap av bröstarvinge rätt att få sin laglott efter er pappa. Laglotten är hälften av arvslotten. Genom att begära ut sin laglott kan din bror alltså max "ta ifrån" er mamma ¼ av de tillgångar som hon har fått genom testamentet efter er pappa. Om du känner att du behöver mer rådgivning i dessa frågor bör du kontakta en jurist. Du kan boka tid för juridisk rådgivning med Lawlines samarbetspartners ”Familjens jurist” här.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2860)
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?

Alla besvarade frågor (93196)