Är testamentet fortfarande giltigt trots byte av efternamn?

2021-02-23 i Testamente
FRÅGA
Jag har upprättat ett testamente med hjälp av en jurist för ganska många år sedan, men jag har ändrat efternamn sedan dess. Är testamentet fortfarande giltigt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring testamenten finns i ärvdabalken (ÄB). Du behöver inte skriva om ditt testamente endast på grund av att du byter efternamn, testamentet förblir giltigt. Nedan sammanställs en liten redogörelse för tillämpliga lagrum.

Formkrav för testamente

Det finns vissa krav som måste beaktas när du skriver ett testamente. Ett testamente ska vara skriftligt och bevittnas av två vittnen, (10 kap. 1 § ÄB). Under vittnenas närvaro ska testatorn (den som skriver testamentet) skriva under testamentet eller vidkännas sin underskrift. Vittnena ska skriva under med sina namn och de måste veta om att dokumentet är ett testamente. Detta är alltså krav som måste uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt.

Byte av efternamn

I den nämnda paragrafen finns inget skrivet om att testamentet måste uppdateras om du byter efternamn. Därför är det fortfarande giltigt trots ett namnbyte. Det viktiga är att det framgår att det är ditt testamente, exempelvis genom att det framgår med personnummer eller att du förvarar testamentet hos en juristbyrå. Det finns möjlighet att ändra i sitt testamente, vilket du skulle kunna göra om du vill förtydliga att det är just ditt testamente. Då gäller samma formkrav med underskrifter och liknande som vid upprättande av testamente, (10 kap. 6 § ÄB).

Sammanfattning

Bland de krav som finns för upprättande av testamente står det inget om att du måste uppdatera testamentet när du byter efternamn. Bevarar du testamentet hemma måste det på något sätt framgå att det är ditt testamente, exempelvis genom personnummer. Då kan det vara en bra idé att skriva om testamentet med ditt nya namn, för att inte riskera att eventuella oklarheter uppkommer. I övrigt förblir testamentet fortfarande giltigt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2979)
2021-12-08 Är kopior av testamente giltigt?
2021-12-05 Hur mycket arv har bröstarvinge rätt till och hur mycket får man testamentera bort?
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva

Alla besvarade frågor (97717)