Är testamentet fortfarande giltigt?

2020-12-04 i Testamente
FRÅGA
Hej. Är delägare i ett dödsbo, mellan makarna finns ett inbördes testamente. Det finns bara särkullebarn, inga gemensamma. Om det står i testamentet att en lista över var ens av makarnas arvegods skall förvaras tillsammans med testamentet, men att denna listan sedan inte finns vid bouppteckningen eller kan hittas. Är testamentet fortfarande giltigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är frågan?

Jag uppfattar det som att du undrar om ett testamente är giltigt. Regler om testamenten finns i ärvdabalken (ÄB).

Testamentets giltighet

För att ett testamente ska vara giltigt måste det uppfylla vissa formkrav. Det ska till exempel vara upprättat skriftligt och ha blivit bevittnat av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB).

Om alla formkrav är uppfyllda är testamentet som utgångspunkt giltigt. Att innehållet i testamentet inte går att följa i praktiken gör inte att testamentet automatiskt blir ogiltigt. Istället blir det en fråga om att försöka tolka innehållet i testamentet så att det faktiskt går att fördela arvet. Man ska alltid tolka ett testamente utifrån vad testatorn velat eller skulle ha velat (11 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattning

Även om listan saknas är testamentet som utgångspunkt giltigt. Om det är möjligt att tolka hur makarna velat att arvet skulle fördelas ska arvet också fördelas efter den tolkningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2737)
2021-01-28 Skriva testamente till sin sambo
2021-01-28 Fördelning av arv när det finns ett testamente
2021-01-27 Generellt om testamente och hur ett skifte går till
2021-01-26 Hur kan jag undanta arv från utmätning?

Alla besvarade frågor (88558)