Är testamentet att anse som återkallat? vad händer då arvet?

2019-02-26 i Testamente
FRÅGA
Hej, jag ställde en fråga till Er den 14 februari. Frågan gällde ett återkallande av testamente.Fråg an började GN,74 år dog i dec. 2018 ogift och hade inga barn o.s.v. Har ännu inte fått något svar. Tacksam om ni kan hjälpa mig.
SVAR

Hej, nu har jag svarat på din fråga!

Du kan läsa svaret här eller i den första frågan du ställde.

Din fråga handlar om testamente och därför bli Ärvdabalken (ÄB) aktuell.

Är återkallelsen giltig?

Ett testamente ska bara vara giltigt om testatorn (den som ska fördela sin egendom) vill det. Men med det sagt räcker det inte att testatorn bestämt sig för att det inte är giltigt, det behöver uttryckas. Testator kan genom handling ha visat tydligt att testamentet inte längre ska vara giltigt (till exempel genom att förstöra det). Då ska det inte längre vara giltigt. Med detta menar jag att det inte finns några särskilda regler som måste uppfyllas för att ett återkallande ska vara giltigt (tvärtemot vad som gäller vid skapandet av ett testamente), 10 kap. 5 § ÄB.

G har skrivit att testamentet från 1992 inte längre ska vara giltigt samt undertecknat detta. Det bör ses som tillräckliga bevis för att det är hans vilja att testamentet ska ha förlorat sin verkan. Det förhållande att testamentet inte är giltigt gör att ärvdabalkens regler om arv blir tillämpliga.

Hur ska G:s egendom fördelas när testamente saknas?

I frågan framkommer det att han var ogift och barnlös. Men jag utläser ur frågan att det finns andra potentiella arvingar. Om en avliden inte har barn eller maka så får dennes föräldrar hälften var av arvet. Om de är avlidna går arvet vidare till den avlidnes syskon, om de avlidit, deras barn, 2 kap. 2 § ÄB.

Om G har föräldrar, syskon eller syskonbarn så fördelas arvet enligt ovan till dem. Av frågan framkommer det att G åtminstone har ett syskonbarn, om ingen annan finns tar denne hela arvet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Nora Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2118)
2019-04-24 Tolkning av testamente vid felaktig begreppsanvändning
2019-04-23 Ta bort någon från testamente
2019-04-22 Hur får vi hjälp med att utforma testamente?
2019-04-22 Testamente, sekundosuccession

Alla besvarade frågor (68143)