Är testamente som saknar underskrift ogiltigt?

2017-05-22 i Testamente
FRÅGA
Min syster lämnade efter sig ett handskrivet testamente "Jag x......000000-0000 testamenterar härmed mina tillgångar till y..............000000-0000. Signerat av 2 personer utan tel, personnr eller adress. dessutom hade hon inte själv skrivet under testamentet.Kan man få ett testamente ogiltigförklarat som inte skrivits under ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Formkraven för ett testamente regleras i tionde kapitlet Ärvdabalken (ÄB)(här). Där står det bland annat att testator, din syster i detta fall, ska underteckna testamentshandlingen i två vittnens närvaro. Hon har också kunnat skriva under testamentet vid ett tidigare tillfälle och i närvaro av vittnena intyga att det är hennes underskrift. Dessutom bör vittnena anteckna hemvist och yrke för att kunna intyga testamentets giltighet, då det finns regler om vilka som får vara vittnen i 10 kap. 4 § ÄB.

Ett testamente som saknar underskrift uppfyller inte formkraven och är därför ogiltigt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fanny Malmqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2973)
2021-11-29 Kan man klandra ett testamente om testatorn lider av demens?
2021-11-29 Möjligheten att vara testamentsvittne med demens
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?
2021-11-27 Vittnen och testamente

Alla besvarade frågor (97406)