FrågaSTRAFFRÄTTSexualbrott, 6 kap. BrB04/07/2022

Är telefonssex lagligt i Sverige?

Är så kallat telefonsex lagligt i Sverige?

Lawline svarar

Är så kallat telefonsex lagligt i Sverige?

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten

Ja telefonsex är lagligt i Sverige om den du gör det med samtycker till det och inte är minderårig

Exempel på när telefonsex kan var olagligt

Din fråga gäller möjliga situationer där telefonssex kan vara olagligt vilket regleras i brottsbalken (BrB). Jag kommer därför besvara din fråga utifrån denna lag.

Om en person utsätter någon för störande kontakter och om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt kan den personen dömas till ofredande (4:7 BrB). Sådana störande kontakter kan vara att ha telefonsex mot någon. Däremot krävs ju också att denna handling är utsatt att kränka den utsattes frid på kännbart sätt. Detta bedöms olika i praxis men med väldigt hög sannolikhet så kan man i en situation där en person mot den utsattes vilja har “telefonssex” med personen är det att betrakta som att friden blir kränkt på kännbart sätt. 

Genom telefonssex kan man inte bli dömd till våldtäkt enligt 6:1 BrB. Däremot om du förmår någon att onanera på sig själv utan att personen vill frivilligt kan man dömas till sexuellt övergrepp (6:2 1st BrB). Om man hotar den andra personen om våld eller om det är en särskilt ung person kan man dömas till grovt sexuellt övergrepp (6:2 2st BrB). Om det i efterhand visar sig att den personen du har telefonssex med inte ville ha det och du borde ha upptäckt det kan du dömas till oaktsamt sexuellt övergrepp (6:3 1st BrB)

Genom telefonssex kan man inte bli dömd till våldtäkt enligt 6:4 BrB mot barn under 15 år. Däremot om du förmår någon under 15 år att onanera på sig själv utan att personen vill frivilligt kan man dömas till sexuellt övergrepp mot barn (6:6 1st BrB). Om du är närstående till barnet eller i övrigt utnyttjat din ställning, missbrukat särskilt förtroende, om barnet haft en särskilt låg ålder eller annars inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet kan man dömas till grovt sexuellt övergrepp mot barn (6:6 2st BrB)

Sammanfattning

Om en person är över 15 år och visar tydliga signaler på samtycke till telefonssex är det helt lagligt. Om personen inte visar samtycke eller är under 15 år riskerar du att begå brott.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Carl MalmströmRådgivare