FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott19/12/2020

Är tecknad djurporr olagligt? (tidelag i hentai)

Är produktion av tidelag lagligt i hentai form?

Frågar därför att jag utvecklar ett hentaispel och det är planerat att sådant innehåll kommer att inkluderas för en bredare men extremt niche marknad. Jag hittar dock ingenting gällande det. Bara att lolicon/shotacon är lika straffbart som äkta barnporr och att tidelag har varit olagligt sedan 2014 pga att det är misshandel av djur. Men inget om tidelag i hentai form och produktionen av det. Eftersom varken djur eller människor skadas och att alla karaktärer kommer vara byxmyndiga så blir man extremt förvirrad och nyfiken på om det är tillåtet eller ej. Hoppas finna svaret här och om jag inte hittar det så är det ok, jag tackar oavsett.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag börjar med att förklara förbudet mot barnpornografi i hentaiform och sedan diskuterar jag din specifika fråga om tidelag i hentaiform.

Du har helt rätt i att barnpornografi är straffbart även i hentaiform. Detta följer av den s.k Mangadomen där Högsta domstolen kom fram till att mangabilder kan vara i strid med förbudet mot barnpornografi. Dock kom de fram till att så inte var fallet när det rörde sig "om fantasifigurer och det är uppenbart att det inte är fråga om avbildningar av några verkliga barn." Alltså föreligger inte något strikt förbud mot hentai som föreställer barn. Det är dock svårt att dra en gräns för när det blir tillräckligt verklighetstroget för att vara straffbart (NJA 2012 s 400 & BrB 16:10a).

Vad gäller tidelag är frågan mer oklar. Det finns ingen motsvarighet till barnpornografi vad gäller djur. Det enda möjliga brottet jag kan identifiera är olaga våldsskildring. Brottet består i att någon "i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden eller bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring" (BrB 16:10c). Även våld/tvång som utövas av djur omfattas (Prop 1986/87:151 s 183). Det får antas att även sexuellt våld/tvång riktat mot djur omfattas. I förarbeten sägs att även teckningar omfattas (Prop 1986/87:151 s 183).

Med tanke på att du belyser att djuren kommer vara byxmyndiga och att ingen skadas så låter det dels som att det inte kommer vara någon vidare verklighetstrogen skildring och dels som att det inte förekommer "sexuellt våld eller tvång". Med tanke på detta samt uttalanden i Mangadomen finner jag det osannolikt att det skulle vara olagligt att producera hentai som innehåller tidelag. Rättsläget är dock oklart varför jag rekommenderar att du agerar med försiktighet, undvik att göra det för realistiskt eller att inkludera något som kan uppfattas som sexuellt våld eller tvång.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är självklart välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam WinqvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?