Är syskon dödsbodelägare trots att syskonet inte ska ärva något enligt testamente?

2019-12-19 i Arvsskifte
FRÅGA
Är syskon till avliden dödsbodelägare om den avlidne testamenterat all sin kvarlåtenskap till andra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vem är dödsbodelägare?

Dödsbodelägare är samtliga personer som ska ta del av dödsboet. Bara de som ska ta del av det genast som är dödsbodelägare. Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. De företräder dödsboet mot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör boet (18 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom det bara är personer som ska ta del av dödsboet som är dödsbodelägare så innebär det syskonet i din fråga inte är dödsbodelägare.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (545)
2020-02-12 Hur ska arvet fördelas?
2020-01-20 Hur kan man sälja en fastighet utan en dödsbodelägares samtycke?
2019-12-31 Hjälp med arvsskifte
2019-12-28 Kan man polisanmäla en person som försvårar ett arvskifte genom att vägra delta och samarbeta?

Alla besvarade frågor (77336)