FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt17/06/2022

Är surrogatmödraskap lagligt i Sverige?

Hej, är surrogatmödraskap lagligt i Sverige?

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inte något lagrum som uttryckligen förbjuder surrogatmödraskap i Sverige. Det finns dock inget lagligt stöd för föräldrar som vill använda sig av surrogatmödraskap och vården får inte heller hjälpa till med en sådan typ av assisterad befruktning. Man brukar därför säga att det inte är tillåtet med surrogatmödraskap i Sverige även om det inte är olagligt att arrangera ett surrogatmödraskap privat. I ett sådant fall har dock de blivande föräldrarna ingen juridisk rätt till barnet även om barnet skulle vara deras genetiska avkomma. Den kvinnan som rent faktiskt föder barnet anses alltid som barnets mamma, (1 kap 7 § FB). Detta gäller även om hon blivit gravid genom någon annans befruktade ägg som placerats i hennes livmoder, eller att hennes eget ägg befruktats av de tänkta föräldrarna eller en donator. För att de tänkta föräldrarna ska bli juridiska föräldrar till barnet måste surrogatmamman avsäga sig föräldraskapet och de tänkta föräldrarna får ansöka om adoption efter det att barnet fötts. 

Hoppas att du har fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen tillbaka med din nya fråga!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare