Är springande och hoppande lekande barn i en bostadsrätt ovanför en störning som behöver tålas?

2021-12-30 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej, Om det stämmer som ni skrivit på er hemsida att det är gratis att ställa en fråga i detta forum tar jag tacksamt emot svar, om det dock kostar pengar behöver ni inte svara på denna fråga.Jag bor i en bostadsrätt , och i mitten av oktober fick jag nya grannar som bor över mig.Givetvis har dom springande och hoppande barn som stör, jag har följt era tips att först ta kontakt med familjen och vädja om att dom ska tänka på att visa hänsyn och följa våra regler vi har i föreningen, vilket dom struntar i.Jag har nu bett styrelsen om hjälp, och dom påstår sig haft ett styrelsemöte och då beslutades att ordf skulle ta ett samtal med den nya familjen. Jag har dock inte fått någon återkoppling på ärendet sedan 6 dec, och störning pågår som tidigare.Styrelsen svarar inte heller på mina email. Hur kan jag driva detta , om jag inte får stöd via styrelsen? Vilka råd har ni? ska jag boka möte med samtliga i styrelsen samt den stökiga grannen? eller vad föreslår ni.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du har läst stämmer, detta kommer inte kosta dig någonting alls eftersom det är en gratisfråga! Vi flesta här jobbar ideellt med det här vid sidan av våra studier. Det kan vara bra att känna till att jag inte kan se vad min kollega svarade till dig tidigare, vilket gör att det finns risk för upprepningar. Hoppas att du är överseende!

Störningar i bostadsrätt regleras i bostadsrättslagen, som jag kommer att utgå från i mitt svar till dig.

Rättsliga utgångspunkter

Bostadsrättshavaren (grannen) ovanför dig är skyldig att använda sin lägenhet på ett sätt som inte medför att boende i omgivningen utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller i övrigt försämrar omgivningens bostadsmiljö i sådan utsträckning som inte skäligen bör tålas. Därutöver är grannen skyldig att följa bostadsrättsföreningens ordningsregler (7 kap. 9 § första stycket bostadsrättslagen). Finns det särskilda ordningsregler beslutade av er förening ska alltså dessa också följas av din granne. Reglerna får dock inte vara godtyckliga, de måste ha ett reellt föreningsintresse och de ska överensstämma med seden på orten, annars kan föreningens ordningsregler inte ligga till grund för förverkande. Din granne har även ett ansvar för sådana personer som ingår i grannens hushåll (bl.a. barnen som här är problemet) (7 kap. 9 § första stycket sista meningen bostadsrättslagen och 7 kap. 12 § tredje stycket punkt två a) bostadsrättslagen).

Om sådana störningar som har beskrivits ovan förekommer är föreningen skyldig att ge bostadsrättshavaren en tillsägelse och underrätta er kommuns socialnämnd om störningen (7 kap. 9 § andra stycket bostadsrättslagen). Innan så har skett får nämligen inte föreningen förverka bostadsrätten. Undantaget är då bostadsrättshavaren har begått allvarliga brott som har med boendet att göra eller då störningarna får betecknas som outhärdliga för grannarna och där en tillsägelse inte kan förväntas leda till någon förändring, i de fallen krävs alltså ingen tillsägelse eller underrättelse till socialnämnden för att föreningen ska kunna säga upp bostadsrätten (7 kap. 9 § tredje stycket bostadsrättslagen). Lagstödet för förverkande av bostadsrätt på grund av störning finns i 7 kap. 18 § första stycket femte punkten bostadsrättslagen.

Utgångspunkten i bedömningen om vilka störningar som skäligen bör tålas är den allmänna uppfattningen om vad som bör tålas i ett flerfamiljshus i ditt fall. Störningar får som nämnt inte innebära att du utsätts för hälsorisker eller inte kan fungera normalt på grund av störningen. Bedömningen är dock i princip objektiv, vilket innebär att domstolen inte tar hänsyn till subjektiva uppfattningar från enskilda personer vad gäller bedömningen över vad som skäligen bör tålas.

Rättspraxis om störningar

Det finns en ganska få vägledande rättsfall på området störningar. Men jag tänkte gå igenom några fall kortfattat för att illustrera rättsläget för dig:

Pianospel så gott som varje dag fast på rimliga tider på dygnet ansågs inte gå utöver vad som skäligen bör tålas (NJA 1991 s. 574).

En sambo till bostadsrättshavaren hade dunkat i golven från morgon till sen kväll, ofta smällt i dörrar, dunkat i väggar, spelat instrument, stirrat på grannar och skrämt dem, klippt gräset onödigt sent m.m. Detta ansåg hovrätten gå utöver vad som skäligen bör tålas och domstolen fann bostadsrätten förverkad (mål T 1026-11).

En bostadsrättshavare hade under längre tid uppträtt aggressivt och hotfullt mot grannar och skickat brev till föreningen och grannar med anklagande och förolämpande innehåll, hovrätten fann bostadsrätten förverkad (mål T 4901-18).

En bostadsrättshavare hade genom sin lägenhetsdörr spridit dålig lukt i trapphuset, men hovrätten fann det inte styrkt att luktstörningen hade påverkat de boende förutom när de hade vistats i trapphuset och därmed inte heller i någon utsträckning som inte skäligen bör tålas (mål T 2443-06).

Om man ska dra någon slutsats från de rättsfall som finns på området blir slutsatsen att störningar som har koppling till en någorlunda normal livsföring i allmänhet accepteras trots att det orsakar vissa störningar och bekymmer för omgivningen.

Bedömningen i ditt fall

I den juridiska litteraturen tas uttryckligen lekande barn upp som något som i allmänhet får tålas trots potentiell negativ inverkan på omgivningens hälsa. Sådana störningar klassificeras i allmänhet som "lindriga störningar". I förarbetena till bostadsrättslagen sägs följande: "Det är ett normalt inslag i boendet i flerfamiljshus att det förekommer vissa lindriga störningar som kan sägas ha en viss skadlig inverkan på hälsan. Som ett exempel kan sägas att lekande barn i en lägenhet kan störa sömnen för en granne som har nattarbete. Den typen av störningar får accepteras". (prop. 2002/03:12 s. 116).

Mot bakgrund av detta bedömer jag därför att störningarna du utsätts för inte är något som kan ligga till grund för ett förverkande av din grannes bostadsrätt. Därför finns det inte heller någon skyldighet för din föreningar vidta åtgärder såsom tillsägelse och underrättelse till socialnämnden, som jag har redogjort för. Du kan inte heller driva någon process själv. Det hindrar ju såklart inte att styrelsen tar ett mer informellt samtal med grannen men det finns alltså som jag bedömer det ingen sådan skyldighet i nuläget.

Vad bör jag göra då?

Med det sagt vet jag hur irriterande det kan vara, speciellt om det är lyhört i bostadshuset. Jag tycker att din idé angående att försöka få till ett möte är en ypperlig idé (även fast det kan vara lättare sagt än gjort ibland). Jag tror säkert att störningarna kan minska om föräldrarna säger åt barnen när de hoppar för mycket. Du får försöka läsa av läget och det kanske är en bättre strategi just nu att "kill them with kindness", bjuda ner grannen på fika eller knacka på med en påse bullar i handen och bjuda in dig själv så att säga. Jag hade nog försökt den vägen nu åtminstone, för att på så sätt få grannen mer benägen att säga ifrån när det blir för mycket hoppande i lägenheten. Du skulle även kunna ta upp frågan vid nästa föreningsstämma om det inte blir bättre.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1268)
2022-01-20 Ansvar för ventilation i bostadsrätt
2021-12-31 Vad kan man göra om grannarna stör en under natten?
2021-12-30 Överlåtelse av andel i bostadsrätt
2021-12-30 Är springande och hoppande lekande barn i en bostadsrätt ovanför en störning som behöver tålas?

Alla besvarade frågor (98546)