Är skulder gemensamma?

2015-01-24 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Vi är ett par som står inför skilsmässa. Vi har bott i hop i 16 snart 17 år och har tre barn tillsammans. Under vår tid tillsammans har jag studerat i 3½ år och har skulder till CSN. När jag pluggade hade min make låg inkomst och för att överleva och betala räkningarna lånade jag max. Hur blir det nu, kan vi dela på det lånet från CSN vid skilsmässan?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att ni har varit gifta - därmed är äktenskapsbalken tillämplig beträffande en eventuell bodelning mellan er.

Huvudregeln inom svensk rätt gällande gifta makar är att de har separata tillgångar och skulder (se: här). Även om man exempelvis skulle ha en gemensamt ordnad ekonomi utgår man alltså från att makarna äger egendomen individuellt. Detta innebär att de skulder du har till CSN kommer dras från det giftorättsgods som du kommer bidra med i bodelningen och medför alltså att du kommer behöva dela med dig av mindre egendom vid en bodelning än om du inte haft dina skulder.

Robin Henningson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll