Är skuldebrevslagen tillämplig på fakturafordringar?

2019-04-29 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Bostadsförmedlingen i Stockholm menar på att man inte kan hänvisa till skuldebrevslagen (1936:81) när det kommer till deras faktura för kö-avgift. Stämmer detta och vad beror det på?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Lag om skuldebrev (här förkortad SkbrL) reglerar båda sk. enkla och löpande skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är, till skillnad från löpande skuldebrev, ställt till viss man (26 § SkbrL). En faktura är inte ett enkelt skuldebrev per definition, vilket gör att SkbrL inte är direkt tillämplig på fakturafordringar. Däremot tillämpas lagen sk. analogt på fakturor (då man inte upprättat ett regelrätt skuldebrev trots att skulden i sig finns), vilket innebär att man tar ledning av bestämmelserna om enkla skuldebrev för att utröna hur man ska bedöma tvister om fakturafordringar.

Man skulle kunna säga att man inte direkt kan hänvisa till SkbrL, även om man utgår från lagregleringen gällande enkla skuldebrev i SkbrL eftersom fakturor annars inte är reglerade i lagstiftningen.

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (683)
2020-06-04 Vem har bevisbördan för en fordran?
2020-06-01 Hur bestrider man en faktura?
2020-05-31 Vad kan jag göra om en person inte betalar tillbaka en skuld?
2020-05-31 Vad menas med säljarens borgenärer?

Alla besvarade frågor (80676)