Är skuldebrevslagen tillämplig på fakturafordringar?

2019-04-29 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Bostadsförmedlingen i Stockholm menar på att man inte kan hänvisa till skuldebrevslagen (1936:81) när det kommer till deras faktura för kö-avgift. Stämmer detta och vad beror det på?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Lag (1936:81) om skuldebrev (här förkortad SkbrL) reglerar båda sk. enkla och löpande skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är, till skillnad från löpande skuldebrev, ställt till viss man (26 § SkbrL). En faktura är inte ett enkelt skuldebrev per definition, vilket gör att SkbrL inte är direkt tillämplig på fakturafordringar. Däremot tillämpas lagen sk. analogt på fakturor (då man inte upprättat ett regelrätt skuldebrev trots att skulden i sig finns), vilket innebär att man tar ledning av bestämmelserna om enkla skuldebrev för att utröna hur man ska bedöma tvister om fakturafordringar.

Man skulle kunna säga att man inte direkt kan hänvisa till SkbrL, även om man utgår från lagregleringen gällande enkla skuldebrev i SkbrL eftersom fakturor annars inte är reglerade i lagstiftningen.

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (564)
2019-05-20 Vem vänder vi oss till för att få tillbaka felaktigt utbetalda pengar?
2019-05-20 Hur goda chanser har jag att vinna en tvist om en skuld när motparten påstår att namnteckningen är förfalskad?
2019-05-18 Hur kan jag driva in en skuld?
2019-05-17 Hur får man tillbaka pengar som har betalats ut av misstag?

Alla besvarade frågor (69197)