Är skolan skyldig att förse elev med en ny skoldator om den förra gått sönder?

FRÅGA
Hej. Jag går på ett högstadium där datorer delas ut för att kunna delta på undervisningarna, men om en elev gör sönder sin dator på ett eller annat sätt så blir dom tvungen att köpa /ta med egen dator för att delta i undervisningen. Har skolan rätt att göra det eller måste skolan förse elever med datorer även fast datorn dom fick har gått sönder?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skollagen är den lag som blir aktuell för din fråga.

Huvudregeln är att utbildningen i grundskolan ska vara avgiftsfri. Det innebär bland annat att eleverna utan kostnad ska ha tillgång till de lärverktyg som behövs för utbildningen (10 kap. 10 § skollagen). Det får dock förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna (10 kap. 11 § skollagen). Att behöva köpa en dator är däremot inte en obetydlig kostnad. Dessutom ska alla ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden (1 kap. 8 § skollagen). Skolan kan därmed inte kräva att en elev ska behöva köpa eller ta med en egen dator till skolan. Det innebär också att om en dator är ett måste för att kunna delta i undervisningen så måste skolan förse eleven med en dator.

Värt att tillägga är att bara för att skolan ska vara avgiftsfri innebär det inte att en elev kan vara vårdslös med skolans datorer. Har en elev varit vårdslös och haft sönder en dator kan eleven och vårdnadshavarna bli ersättningsskyldiga i enlighet med skadeståndslagen. Det blir då ett civilrättsligt ärende som inte har att göra med skollagen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Frida Fahlgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (353)
2021-06-10 Rätt att få byta klass
2021-06-09 Skadestånd på grund av kränkningar i skolan
2021-06-04 Är skolan ansvarig för omhändertagande at mobiltelefoner?
2021-06-01 Får en lärare ta en elevs mobiltelefon?

Alla besvarade frågor (93143)