Är skolan skyldig att förse elev med en ny skoldator om den förra gått sönder?

Hej. Jag går på ett högstadium där datorer delas ut för att kunna delta på undervisningarna, men om en elev gör sönder sin dator på ett eller annat sätt så blir dom tvungen att köpa /ta med egen dator för att delta i undervisningen. Har skolan rätt att göra det eller måste skolan förse elever med datorer även fast datorn dom fick har gått sönder?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skollagen är den lag som blir aktuell för din fråga.

Huvudregeln är att utbildningen i grundskolan ska vara avgiftsfri. Det innebär bland annat att eleverna utan kostnad ska ha tillgång till de lärverktyg som behövs för utbildningen (10 kap. 10 § skollagen). Det får dock förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna (10 kap. 11 § skollagen). Att behöva köpa en dator är däremot inte en obetydlig kostnad. Dessutom ska alla ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden (1 kap. 8 § skollagen). Skolan kan därmed inte kräva att en elev ska behöva köpa eller ta med en egen dator till skolan. Det innebär också att om en dator är ett måste för att kunna delta i undervisningen så måste skolan förse eleven med en dator.

Värt att tillägga är att bara för att skolan ska vara avgiftsfri innebär det inte att en elev kan vara vårdslös med skolans datorer. Har en elev varit vårdslös och haft sönder en dator kan eleven och vårdnadshavarna bli ersättningsskyldiga i enlighet med skadeståndslagen. Det blir då ett civilrättsligt ärende som inte har att göra med skollagen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Frida FahlgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo