Är skolan en arbetsplats för eleverna?

FRÅGA
Räknas gymnasieskola som arbetsplats för eleverna?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det svenska skolväsendet vilar på demokratiska grunder. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Huruvida gymnasieskolan räknas som en arbetsplats för eleverna är egentligen en tolkningsfråga men jag skulle snarare påstå att gymnasieskolan är ett forum för personlig utveckling. Skolan är en social och kulturell mötesplats som har en möjlighet och ett ansvar att vidga elevers perspektiv och främja deras lärande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (280)
2020-08-05 Arbeta inom grundskola trots dömd för misshandel
2020-08-05 Vad innehåller ett belastningsregisterutdrag som ska skickas till skola, och varför innehåller det inte samma som vanliga utrdrag?
2020-08-03 Hur överklagar jag beslut om skolskjuts?
2020-07-30 Hur blir man jurist?

Alla besvarade frågor (82752)