Är skolan ansvarig för omhändertagande at mobiltelefoner?

FRÅGA
Hej,Min son går i en grundskoleklass där lärarna varje morgon samlar in barnens mobiltelefoner.Under sista lektionen tas denna lilla låda med barnens mobiler in i klassrummer efter förvaring i lärarrummet under dagen.Igår har min sons telefon försvunnit under denna förvaring alternativt ifrån klassrummet då barnen själva får ta sin telefon (utan uppsikt) när de går hem för dagen.Min fråga är: Är skolan ansvarig för mobiltelefonerna då det är ett krav ifrån deras sida att barnen skall lämna dessa ifrån sig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Skolor kan omhänderta mobiltelefoner med stöd av skollagen eller skolans ordningsregler, men det är då den som tar hand om mobilen som hat ansvar för föremålet. Alltså, om mobiltelefonen har skadats eller försvunnit under tiden som skolan förvarar den så kan skolan bli skadeståndsskyldig(se prop. 2006/07:69).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Maia Sadek
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (354)
2021-06-17 Kan universitetslärare ställa krav på studenter för att börja rätta tentor?
2021-06-10 Rätt att få byta klass
2021-06-09 Skadestånd på grund av kränkningar i skolan
2021-06-04 Är skolan ansvarig för omhändertagande at mobiltelefoner?

Alla besvarade frågor (93181)