Är skild make ansvarig för dödsbo?

FRÅGA
Hej! Min syster är skild och har ett barn på tolv år med honom. Pappan hon skilde sig ifrån har dött. Är det min syster som är ansvarig för dödsboet? Ska hon ta hand om o städa ur hans bostad? Sälja hans saker? Ordna begravning? Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

När en person dör bildas ett dödsbo som tar över personens tillgångar och skulder. Dödsboet är en juridisk person som företräds av dödsbodelägare. Dödsbodelägare är enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB), make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. Då din syster inte längre var gift med hennes före detta man, är hon inte någon dödsbodelägare såvida pappan inte valt att testamentera bort en del av sitt arv till henne.

Deras gemensamma barn är emellertid dödsbodelägare, och eftersom barnet är 12 år har hen ingen möjlighet att själv företräda dödsboet, se 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB). Din syster blir då i egenskap av förmyndare enligt 10 kap. 2 § FB skyldig att tillvarata barnets intresse och således företräda barnet i dödsboet.

Slutsats

Naturligtvis måste inte din syster själv städa ut hans bostad, sälja hans saker och ordna begravningen, utan tanken är att samtliga dödsbodelägarna gemensamt ska förvalta den dödes egendom. Den enda situationen där din syster själv kan bli ansvarig är om pappan inte har några andra arvtagare som är dödsbodelägare. I sådana fall skulle hon kunna begära en särskild boutredningsman om hon inte vill/orkar ta hand om dödsboet enligt 19 kap. 1 § ÄB.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1081)
2021-06-15 Vem har hand om bouppteckningen?
2021-06-12 Vad gäller när en arvinge har en fordran mot dödsboet?
2021-06-08 Ska en arvtagare genom testamente närvara vid bouppteckningsförrättningen?
2021-06-03 Blir barnbarn efterarvinge eller dödsbodelägare?

Alla besvarade frågor (93199)