Är skatteverket bunden av att lantmäteriet anser att en överlåtelse av en fastighet är ett köp och inte en gåva?

2019-04-25 i Fastighetsskatt
FRÅGA
Hej, jag frågade skatteverket och fick instruktion om att fastighetsöverlåtelse under taxeringsvärdet (jag är överlåtaren) kunde ske utan vinstberäkning när jag överlät under 2018 taxeringsvärde till en närstående. Nu har jag ändå fått en K5 blankett. Ringde skatteverket och frågade, och de säger att "lantmäteriet har registrerat detta som köp och inte gåva, och då är det ett köp". Men detta krav skrev inte skatteverket något om när jag frågade dem. Vad borde jag göra? Lämna in deklaration ändå, med bifogat brev från skatteverket som bilaga, info i övriga upplysningar om detta, och en tom K5? (Obs..."jag" i ovan text är min mamma, inte jag. Och hon överlät 50% av en fastighet till sin svägerska)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid fastighetsöverlåtelse så gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen, vilken innebär att överlåtelsen ska klassificeras beroende på vilken karaktär som den huvudsakliga delen av överlåtelsen har. En överlåtelse av fastighet betraktas alltså som gåva om:

1. överlåtelsen sker för mindre än taxeringsvärdet, eller
2. överlåtelsen sker för mindre än marknadsvärdet, när marknadsvärdet understiger taxeringsvärdet.

Eftersom det i det här fallet rör sig om halva fastigheten är det också halva taxeringsvärdet och markandsvärdet som blir avgörande.

Utöver detta måste man dock även ha en så kallad gåvoavsikt, dvs har en avsikt att berika motparten. Är det så att man är närstående till den man överlåter fastigheten till så antar Skatteverket att en sådan gåvoavsikt föreligger.

Däremot är det så att de inkomstskattemässiga reglerna kring överlåtelse av fastighet skiljer sig åt när det kommer till reglerna kring stämpelskatt (lagfartskostnad) enligt lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Det finns alltså ingen enhetlig definition av gåva mellan den lagen och inkomtskattelagen, och det är inte heller meningen att det ska finnas det. Att lantmäteriet bedömer något vara ett köp ska därmed inte vara styrande för hur skatteverket gör sin bedömning. Att skatteverket påstår det motsatta är alltså underligt.

Vad ska ni göra?
Vad ni ska göra är att ni skicka in underlag till Skatteverket som visar att det inte rör sig om ett köp. Dvs, eventuellt gåvobrevet, köpebrev, uppgifter som taxeringsvärde och möjligtvis marknadsvärde, hur mycket som gåvomottagaren har betalat och liknande. Ni ska tillsammans med dessa uppgifter också förklara varför ni inte skickat in K5-blanketten, vilket i det här fallet är för att ni inte anser det vara ett köp.

Har du några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå, får du gärna höra av dig till pegah.fazli@lawline.se!

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetsskatt (102)
2019-08-20 Hur blir det med fastighetsskatten för svenska medborgare som äger ett hus i Finland?
2019-07-31 Behöver gåvogivaren betala skatt vid en gåva av fastighet?
2019-07-17 Hur får man fram anskaffningsvärdet på en gammal fastighet?
2019-07-13 Undkommer jag lagfartsavgiften vid gåva?

Alla besvarade frågor (73018)