Är SARMs dopningsklassat?

Hej, jag gör en uppsats om olagliga preparat som ska hjälpa till med träningen. Undrar nu om (SARM eller SARMS) är lagligt i Sverige?

Finns flera olika sorter, till exempel, Ostarine, rad, mk, osv. Har sökt runt massor men hittar ingen information.

Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den lag som reglerar om ett preparat är otillåtet eller ej och kan vara dopningsklassat är lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (DopningsL).

Lagen gäller för syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon (1 § DopningsL). Sådana medel som avses med lagen får inte införas till landet, överlåtas, framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning, innehas eller brukas (2 § Dopningslagen). Till skillnad mot narkotika där varje enskild substans måste klassas som narkotika för att det ska vara straffbelagt, är dopningslagen något mer generellt skriven och kan i princip täcka in fler preparat utan att de är namngivna.

SARMs är ett samlingsnamn för selektiva androgena receptormodulerare (eng. selective androgen receptor modulator). Preparatet fäster mot en viss androgen receptor i kroppen med syfte att till exempel öka utsöndringen av tillväxthormon eller det manliga könshormonet testosteron. Det bör uppmärksammas att det finns en mängd olika preparat som går under samlingsnamnet SARMs. Vissa av dessa fungerar sannolikt "bättre" än andra, medan vissa sannolikt inte fungerar alls. Varje preparat har sina specifika egenskaper och (bi)verkningar.

Det går tyvärr inte att ge ett helt klart svar på din fråga, just mot bakgrunden att det finns så många olika preparat som ingår i gruppen SARMs. Däremot kan sägas att om ett preparat av gruppen SARMs ökar produktionen eller frigörelsen av testosteron alt. tillväxthormon kan det även vara tillräckligt för att preparatet ska vara dopningsklassat enligt lagen. Flera SARMs är redan förbjudna vid tävling enligt WADAs dopinglista.

Sammanfattningsvis är SARMs preparat som förefaller att vara i gråzonen. Försiktighet bör iakttas såväl av juridiska skäl som av hälsoskäl. Om ett preparat av gruppen SARMs fungerar genom att det ger en höjning av testosteron eller tillväxthormon, bör det även vara tillräckligt för att klassas som ett otillåtet dopningsmedel rent juridiskt. Jag rekommenderar dig att även kontakta Tullverket om du har frågor om mer specifika preparat inom gruppen, med förhoppning om att den myndigheten kan ge besked om det är tillåtet att importera eller inte.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo