Är sambos solidariskt betalningsansvariga för hyra?

FRÅGA
Vad gäller om ett par är skrivna på samma adress. Det är dock bara den ena som står skriven på hyreskontraktet. Har bara kontraktsägaren bet.ansvar? Har isåfall kontraktsägaren rätt att kräva halva hyran av den andre som är skriven på adressen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall sambo som ej står på hyreskontrakt ändock är betalningsskyldig för hyran, eller om detta endast avser kontraktsägaren.

Den som står på hyreskontraktet ansvarar för att betala hyran. Om ni är två som står på hyreskontraktet är ni gentemot hyresvärden solidariskt betalningsansvariga. Det innebär att ni gemensamt ansvarar för hyran men att hyresvärden kan välja att vända sig till er båda eller till endast en av er. Om endast en av er har betalat hyran kan denne person vända sig till den andra personen för att kräva dennes del av hyran (regressrätt). Om sambon som i ditt fall inte står på hyreskontraktet kan den sambo som står på hyreskontaktet kräva sambon som inte står på hyreskontrakten på hyran endast i det fall ni har en sådan överenskommelse mellan er. Om hen inte skulle gå med på att betala sin del kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden som kan hjälpa dig att driva in din skuld.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3019)
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?
2021-10-18 Samboegendom, lottläggning och behovsprövning

Alla besvarade frågor (96471)