Är sambolagen tillämplig på utländska medborgare?

FRÅGA
Hej, Gäller sambolagen för de som gästarbetar i Sverige? T.ex. när båda är från ett land utanför EU och de har uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige.MVH, Sven
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF). Huvudregeln är att lagen i det land där samborna tog hemvist, när det först blev sambor, är tillämplig. Exempelvis om två personer från Brasilien träffas och flyttar ihop när de båda har hemvist i Sverige blir svensk lag tillämplig.

Huruvida någon ska anses ha ”hemvist” här i landet kan vara en komplicerad fråga. Faktorer som spelar in är var man har sin familj, sitt arbete, sitt boende osv. Personerna du frågar om har uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige vilket tyder på att de kommer anses ha hemvist här.

Om personerna i fråga redan var sambor och hade gemensam hemvist i ett annat land när de flyttade till Sverige måste de uppfylla kraven för hemvist i Sverige och vara bosatta här i minst två år för att svensk lag ska bli tillämplig. Exempelvis om paret var sambor i Brasilien, flyttar till Sverige och skaffar hemvist (se ovan) här och dessutom är bosatta här i två år kommer svensk lag att bli tillämplig.

Reglerna om tillämplig lag kan vara röriga och det finns en rad olika faktorer som måste tas i beaktande. För att vara på den säkra sidan föreslår jag att sambor upprättar ett avtal som reglerar vilket lands lag de vill ska vara tillämplig dem emellan. I den mån personerna du frågar om vill att svensk lag ska vara tillämplig men vill frångå vissa regler i sambolagen, kan de även reglera detta i avtalet.

Hoppas att detta var ett någorlunda svar på din fråga!

Vill du ha mer hjälp eller vägledning är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?