Är sambolagen tillämplig?

FRÅGA
Hej. Jag är mitt uppe i en tämligen stökig separation från min före detta sambo. Vi köpte december 2015 en bostadsrätt för gemensamt bruk till oss och vår son. Nu när vi sålt bostaden (vi skrivit kontrakt med köpare och överlåtelse med slutbetalning sker om 4v). Min ex sambo har upprepade gånger talat om för får mäklare "att hon ska ha" mer pengar än mig vid slutbetalningen, då hon gick in med något större kapital.Dels tycker jag att det är moraliskt orätt (jag hade mindre kapital att gå in med i bostaden, men tjänade under vårt samboskap betydligt mer än henne och "betalade allt" inklusive renoveringar ur egen ficka. Men visst är det så att det inte spelar någon roll? Vi har inte skrivit något samboavtal och således gäller sambolagen? Dvs bostaden är köpt för gemensamt bruk och de medel som blir över efter att bolånet är löst skall delas lika mellan oss?Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga,

Lagens tillämplighet
Sambolagen (2003:376)
(här benämnd SamboL) är till största del dispositiv, vilket innebär att den går att avtala bort till förmån för bestämmelser i ett samboavtal. Eftersom ni inte har avtalat om annat, så blir den som huvudregel tillämplig. Ni är av allt att döma också sambor enligt lagens mening, vilket ställer upp krav på att ni 1) ska i ett gemensamt hushåll 2) stadigvarande bott tillsammans 3) i en parrelation. Att ni har bott tillsammans i en bostadsrätt i 3 år utgör enligt praxis ett stadigvarande sammanboende.

Enligt 3 § SamboL utgör er gemensamma bostad samboegendom, så länge den har förvärvats för gemensamt bruk, vilket framgår av din fråga. Vidare kan du begära att bodelning ska göras enligt 8 § SamboL, vilket du måste ha gjort inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Under dessa alltså er samboegendom att ingå i en bodelning i enlighet med 12-15 §§ SamboL.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll