Är robotgräsklipparen samboegendom eller inte?

FRÅGA
Jag och min sambo har brutit. Vi har lite olika åsikter om vad som ska ingå i bodelningen när det gäller yttre lösöre. Hon flyttade in i mitt hus som jag haft sen länge. Jag har stort sett fått sköta hus och trädgård själv. Det är någon enstaka gång som hon hjälp till i trädgården.För att jag skulle orka med så köpte jag en robotgräsklippare, jag betalade hela själv som allt annat som höjer husets värde. Nu säger hon att den eller dess värde ska ingå i bodelningen. Det är väl inte möjlig då det är ett mer eller mindre fast installation i trädgården.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga rör bodelning i samboförhållande blir Sambolagen (SamboL) tillämplig för att utreda din fråga.

Till att börja med ska en bodelning göras när ett samboförhållande upphör, 8 § SamboL. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden den dag då samboförhållandet upphörde.

Det som ska ingå i bodelningen är er samboegendom, det vill säga den egendom som ni tillsammans har förvärvat för ert gemensamma bruk, 3, 5, 6 § § SamboL. Egendom som ni fått i gåva, genom testamente eller arv är inte samboegendom och ska därför inte ingå i bodelningen, 4 § SamboL.

Utifrån informationen i din fråga tolkar jag det som att du äger huset ni bor i, vilket du har ägt sedan innan ni träffades. Därmed kan huset anses som din egendom och ska därför inte ingå i bodelningen, eftersom du verkar ha förvärvat huset innan ni träffades och inte köpt det för ert gemensamma bruk.

Gällande robotgräsklipparen kan den anses utgöra din egendom och därmed inte ingå i bodelningen, eftersom du har köpt den för att underlätta ditt trädgårdsarbete. Ditt trädgårdarbete kan anses utgöra en hobby, vilket skulle kunna leda till att robotgräsklipparen anses utgöra ett hobbyredskap och därmed inte ingå i bodelningen, enligt 7 § SamboL. Men med tanke på att det också endast verkar vara du som använder robotgräsklipparen (genom att underlätta ditt trädgårdsarbete som Du sköter) kan robotgräsklipparen också anses utgöra din egendom och ska därmed inte ingå i bodelningen.

Dock kan robotgräsklipparen, trots det ovan nämnda, anses utgöra samboegendom enligt 6 § SamboL om robotgräsklipparen köptes för ert gemensamma bruk och att den används av er båda. Därav är den faktiska användningen av robotgräsklipparen avgörande för ditt fall, det vill säga vem som använder och har mest nytta av den. Men på grund av informationen i din fråga, om att du köpte robotgräsklipparen för att underlätta ditt trädgårdsarbete, anser jag (med stöd av lagkommentarer till Sambolagen) att robotgräsklipparen inte utgör samboegendom eftersom den inte uppfyller kravet för att vara köpt för en gemensam användning. Den köptes för att underlätta din arbetsbörda på ditt hus och ska därför inte ingå i er bodelning.

Sammanfattningsvis är det användandet av egendomen som är avgörande för om egendomen ska anses som samboegendom enligt 6 § SamboL eller inte. Det vill säga vem som använder egendomen och vem som köpte egendomen är avgörande för bedömningen.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning
Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll