FrågaSKATTERÄTTAvdrag16/01/2018

Är resa mellan kontor och hemmakontor en tjänsteresa?

Hej,

Jag har i mitt anställningskontrakt att jag utgår från mitt kontorsrum hemma i Eskilstuna samt att jag har tjänstebil.

2-3 dagar/ vecka kommer jag åka till kontoret i Stockholm, 2-3 dagar/ vecka kommer jag arbeta hemifrån eller åka på kundbesök.

Kan jag räkna resor till kontoret i stockholm som tjänsteresor?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inkomstskattelagen (IL) behandlar hur man ska skatta för olika inkomster samt vilka kostnader som man får göra avdrag för. Du kan hitta IL:s bestämmelser här.

Tjänsteresor och arbetsresor

Det finns dels resor som kallas arbetsresor som alltså avser resor mellan arbetsplatsen och hemmet, och så finns det s.k. tjänsteresor som görs inom ramen för själva tjänsten, där man alltså t.ex. reser från arbetsplatsen för att utföra arbete på annan plats hos exempelvis en kund. Till att börja med bör man därför undersöka om det rör sig om en arbetsresa eller en tjänsteresa.

Enligt skatteverkets ställningstagande är en tjänsteresa en resa som arbetsgivaren beordrat den anställde att göra för att utföra arbete för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen (SKV M 2015:16).

När du åker på kundbesök blir dessa resor tydligt tjänsteresor, då det är resor som görs för inom ramen för tjänsten. Skatteverket har gjort bedömningen att resa som görs mellan hemmet och tjänstestället alltid är att ses som en arbetsresa, inte tjänsteresa. Frågan är dock om hemmet i det härfallet bör ses som hem, eller i sig ett tjänsteställe. Om jag förstår dig rätt så står det i anställningskontraktet att du utgår från ditt kontor i hemmet men att själva arbetet är fördelat ca 50 % i hemmet (Eskilstuna) och 50 % på kontoret i Stockholm. Eftersom att du ska utgå från hemmakontoret så låter det som att det skulle utgöra ditt tjänsteställe. Tjänstestället är nämligen i regel den ort där arbetstagaren utför huvuddelen av sitt arbete (12 kap. 8 § IL) eller om arbetsplatsen växlar så kan tjänstestället räknas som den plats där den anställde hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter (12 kap. 8 § andra stycket IL). Man kan endast ha ett tjänsteställe och om den anställde utför arbete på annan ort än tjänstestället är arbetstagaren på tjänsteresa (Se Skatteverkets ställningstagande, Dnr 131 375101-09/111).

Om din bostad kan gå att anse som tjänsteställe så innebär det alltså att resan mellan bostaden och kontoret i Stockholm är en tjänsteresa. Om istället det kontoret i Stockholm är tjänstestället så blir resa mellan bostaden och kontoret en arbetsresa. Skillnaden är viktig med hänsyn till de begränsningar som gäller för avdragsrätten avseende arbetsresor (se nedan). Men utifrån den informationen jag har så är det svårt för mig att med säkerhet konstatera om bostaden kan utgöra tjänsteställe eller ej.

Olika avdragsmöjligheter beroende på om tjänsteresa eller arbetsresa

Som huvudregel gäller för inkomster/kostnader inom inkomstslaget tjänst, vilket det här hänför sig till, att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad, 12 kap 1 § IL. Avseende just tjänsteresor med förmånsbil (tjänstebil) så gäller 12 kap. 5 § 2 st IL som säger att om en skattskyldig använder sin förmånsbil för tjänsteresor och betalar samtliga utgifter för drivmedel som är förenade med resorna så gäller att utgifter för dieselolja kan dras av med 65 öre/km och utgifter för annat drivmedel dras av med 95 öre/km. Samma beräkning av avdraget ska gälla vid arbetsresor med förmånsbil enligt 12 kap. 29 §, men i 12 kap. 2 § IL framgår att vissa utgifter är avdragsgilla fullt ut, medan andra endast får dras av till den del de överstiger visst belopp (11 000 kr/ beskattningsår). Avseende tjänsteresor enligt 12 kap. 5 § så är de avdragsgilla fullt ut, medan resor till och från arbetet inte är det (utan alltså endast avdragsgilla i mån de överstiger 11 000 per beskattningsår).

Jag kan inte med säkerhet avgöra om din bostad i skatterättslig mening kan anses vara ditt tjänsteställe, men om du t.ex. utför huvuddelen av ditt arbete där så ska det utgöra ditt tjänsteställe. Isåfall ska du kunna göra fulla avdrag enligt ovan då resan mellan kontoren är att anse som tjänsteresa. Om bostaden inte är ditt tjänsteställe utan du istället t.ex. utför huvuddelen av ditt arbete på det andra kontoret så blir resorna däremellan arbetsresor vilket endast får dras av enligt ovan i den mån kostnaderna för drivmedel överstiger 11 000 kr per beskattningsår.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, du är annars varmt välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline med närmare information, du kan även kontakta Skatteverket för närmare upplysningar.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Avdrag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”