Är rekvisiten i 4 § LVM kumulativa?

2020-02-23 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
hejär kriterierna i LVM kumulativa? Måste samtliga vara uppfyllda för att en person skall kunna beredas tvångsvård? exempelvis om en person har ett missbruk som är fortgående, men utgör ingen fara som så för sig själv el andra, kan man ändå vidta åtgärder enligt LVM dvs tvångsvård?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om rekvisiten för tvångsvård enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa (LVM) fall är kumulativa eller alternativa.

Vad säger lagen?

I vilka fall socialtjänsten kan besluta om tvångsvård framgår av 4 § LVM. Bestämmelsen är indelad i tre punkter. Tvångsvård ska alltså beslutas om 1) Någon till följd av ett fortgående missbruk behöver vård för att komma ur detsamma och 2) vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt och 3) hon eller han till följd av missbruket antingen utsätter sin hälsa för allvarlig fara eller löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller en närstående.

Som framgår av ovan måste alltså både punkt 1 och 2 samt minst en del av punkt 3 vara uppfyllda för att det ska vara möjligt att omhänderta någon med tvång enligt LVM. Svaret på din fråga är alltså att bestämmelsens två första punkter är kumulativa och måste kombineras med minst en av de förutsättningar som anges i punkt tre, förutsättningarna i punkt tre är dock inte kumulativa utan det räcker med att en av dem föreligger för att tvångsvård ska bli möjligt.

I ditt exempel låter det som att det bara är punkt 1 som är uppfylld. Eftersom punkt 2 och minst en del av punkt 3 inte är uppfylld gå det inte att omhänderta personen med stöd av LVM. Hade dock missbruket varit sådant missbruket inte kunde tillgodoses på annat sätt (punkt 2) och man kunde konstatera att personen löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv (punkt 3 b) så skulle däremot tvångsomhändertagande vara aktuellt.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga, om du skulle ha några ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med dessa!

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (560)
2020-09-22 Är det tillåtet att ställa sin grävmaskin på allmän plats?
2020-09-18 Vem har rätt att överklaga beslut från socialtjänst?
2020-09-16 Hjälp med att överklaga Försäkringskassans beslut
2020-09-13 Påskynda handläggning hos Migrationsverket

Alla besvarade frågor (84305)