Är rekvisiten för hets mot folkgrupp kumulativa eller alternativa?

2021-01-20 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Jag undrar om det kan finnas både kumulativa och alternativa rekvisit i samma lag? T.ex i 16 kap 8 § första stycket brottsbalken; Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp [...]. Är "som sprids" ett kumulativt rekvisit medan resterande rekvisit är alternativa?Tacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder till Lawline.

Vad gäller 16 kap. 8 § Brb (hets mot folkgrupp) döms den som:

- I ett uttalande eller annat meddelande som sprids,

- Hotar eller uttrycker missaktning för,

- Folkgrupp eller annan sådan grupp av personer,

- Med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Rekvisiten är kumulativa i den mening att alla fyra ska vara uppfyllda för att gärningen ska vara straffbar, men det betyder dock inte att alla förutsättningar i respektive rekvisit måste vara uppfyllda. Så ja, man skulle kunna säga att lagrummet innehåller både kumulativa och alternativa rekvisit. Det kan låta krångligt till en början men om man läser lagtexten noggrant kan man utröna vilka rekvisit som är alternativa respektive kumulativa genom att lägga vikt vid bindeord som "och" alternativt "eller".

Jag ska försöka illustrera lagrummet med hjälp av ett exempel. Låt oss kolla på det andra rekvisitet: "hotar eller uttrycker missaktning för …". Straffansvaret tar sikte på hot eller andra uttryck för missaktning. Det innebär inte att gärningspersonen måste ha hotat och uttryckt missaktning för en folkgrupp, utan det ena räcker för att just det rekvisitet ska vara uppfyllt. Man skulle därför kunna säga att kriterierna 1) hot och 2) uttrycka missaktning är alternativa, men jag vill understryka att rekvisiten för hets mot folkgrupp i sin helhet brukar betraktas vara kumulativa.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (946)
2021-05-15 Hets mot folkgrupp? Hur många personer behöver nås av ett meddelande eller uttalande för att det ska vara fråga om hets mot folkgrupp?
2021-05-12 Får jag inneha kniv ute i skogen?
2021-05-10 Sysselsättningsplikt på anstalt
2021-05-09 Barnpornografibrott

Alla besvarade frågor (92361)