Är rektor skyldig att polisanmäla brott som sker på skolan?

Hej

Jag undrar vad skollagen säger om en rektors skyldighet att polisanmäla en utomståendes (vårdnadshavare till barn på skolan) grova hot mot lågstadiebarn (ålder 7 och 9 år) på skolgården under skoltid? Mannen ifråga hotade att skada barnen och hade de varit äldre, ha ihjäl dem ( sa han). Rektor valde att inte agera.

Vad säger lagen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

I skollagen nämns inte någon sådan skyldighet för rektorer. Det innebär alltså att rektorer inte har någon lagstadgad skyldighet att polisanmäla brott som sker i samband med skolans verksamhet.

Vad gäller i övrigt?

Även om det inte finns någon skyldighet enligt lag att anmäla brott så är det ändå en huvudregel på området att så ska ske. De flesta kommuner har riktlinjer kring detta där det framgår att brott ska anmälas. Generellt är det rektor som ska göra polisanmälan.

Rektorns agerande i ditt fall

Som jag nämnde inledningsvis finns det alltså ingen lagstadgad skyldighet för rektorn att göra en polisanmälan gällande hoten som mannen riktat mot barnen. Enligt de flesta kommuners riktlinjer ska dock en polisanmälan göras av rektorn.

Rektorn har inte brutit mot lagen genom att inte agera. Det kan dock anses märkligt att rektorn väljer att inte göra en polisanmälan framför allt med tanke på att det gäller en vuxen man som riktat allvarliga hot mot barn. Jag kan avslutningsvis även nämna att det är möjligt för vem som helst att göra en polisanmälan. Om du vill gå vidare med detta kan du alltså kontakta polisen.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi ÖstlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”