Är privat hyresvärd skyldig att ha en störningsjour?

2021-01-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, är privata hyresvärdar skyldiga att ha en störningsjour som hyresgästerna kan ringa om grannar stör?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du bor i en hyresrätt och frågan rör hyresförhållanden blir 12 kap. Jordabalken (JB) som blir aktuell.

Vid användningen av hyreslägenheten får inte hyresgästen störa sina grannar i omgivningen. Störningarna får inte vara skadliga för hälsan eller försämra bostadsmiljön, 12 kap. 25 § 1 st JB. Observera dock att det inte är alla störningar som omfattas av regeln. En hyresgäst måste acceptera och tåla vissa lindriga störningar i ett flerfamiljshus.

Hyresvärden är inte skyldig att vara ansluten till en störningsjour.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?