Är polisen skyldig att göra en orosanmälan till socialen avseende barnen då pappan begått ett grovt brott?

2019-01-25 i Barnrätt
FRÅGA
Är polisen skyldig att göra en orosanmälan till socialen på barnet när en förälder blir dömd för grovt narkotika brott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledningsvis vill jag påpeka att svaret på detta helt kan bero på åldern och mognaden av barnen ifråga, varför det blir svårt att besvara denna fråga mer konkret.

Generellt sett är alla myndigheter och människor som arbetar med barn skyldiga att göra en orosanmälan till socialnämnden vid misstanke att ett barn far illa (14 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) Det kan även tilläggas att vem som helst har rätt att göra en orosanmälan vid sådan misstanke (14 kap. 1 c § SoL). Om polisen i detta fall misstänker att brottet som pappan begått skulle kunna skada barnen eller göra att barnen far illa, har polisen alltså en skyldighet att göra en sådan orosanmälan (14 kap. 1 § SoL). När socialnämnden tar emot en orosanmälan, måste de påbörja en utredning så snabbt som möjligt och denna måste vara klar senast efter 4 månader efter att anmälan kom in (11 kap. 1 § SoL). Denna utredning kommer också att grunda sig på frågan huruvida pappan är vårdnadshavare/boende-/umgängesförälder och hur pappans roll inverkar på barnet.

I vart fall kan sägas att grovt narkotikabrott är ett sådant brott som medför risk att barn kommer till skada då föräldern inte är vid sina sinnes fulla bruk, varför polisens skyldighet att göra orosanmälan är påtaglig i detta fall. Pappan har då givetvis rätt att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten där han beskriver situationen avseende exempelvis umgängesrätten. En stämningsansökan återfinns här.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Vad menar ni med umgängesrätten i det sista stycket?
2019-06-08 23:58
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1195)
2019-06-17 Vem har rätt till barnbidrag vid gemensam vårdnad?
2019-06-16 Är obekväm arbetstid skäl för ensam vårdnad?
2019-06-16 Är hög frånvaro tillräckligt för att nå framgång i mål om barn?
2019-06-16 Kan en förälder ändra en överenskommelse om boende?

Alla besvarade frågor (69983)