Är Polisen alltid skyldig att anmäla/rapportera brott?

2020-03-09 i Narkotikabrott
FRÅGA
Om en person överdoserar på narkotika på en fest och någon ringer polis och ambulans, blir de andra på festen anmälda för narkotikabrott om de också är påverkade av narkotika eller kan Polisen se förbi det? Är Polisen skyldiga till att anmäla alla brott de bevittnar?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Polisens skyldighet att rapportera brott

Enligt 9 § polislagen, som du för övrigt kan hitta här, så är en polisman skyldig att rapportera brott som hör under allmänt åtal (denna skyldighet innebär att en anmälan ska upprättas, diarieföras och bli föremål för sedvanlig polisiär behandling). Narkotikabrott är ett brott som hör under allmänt åtal, se 1 § narkotikastrafflag och 20 kapitlet 3 § rättegångsbalk. Att vara påverkad av narkotika är ett brott enligt narkotikastrafflagen, och eftersom det är ett brott som hör under allmänt åtal så är polisen skyldig att upprätta en anmälan för brott och får alltså inte förbise detta.

Är polisen skyldiga att rapportera alla brott de bevittnar?

Enligt 9 § andra stycket polislag kan polisen i vissa fall göra en så kallad rapporteftergift, vilket innebär att polisen som upptäcker brottet inte behöver rapportera brott, utan istället nöja sig med att göra ett påpekande om att agerandet som förekommit varit felaktigt. Detta gäller dock endast bötesbrott som framstår som obetydliga och samma gäller med exempelvis ageranden som endast skulle leda till parkeringsavgift. Narkotikabrott är ett exempel på ett brott där polisen inte får lämna rapporteftergift eftersom brottet kan föranleda fängelse.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Jonathan Lengyel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (464)
2020-11-27 Maxstraff för grovt narkotikabrott
2020-11-25 Vad kan hända mitt barnbarn som är misstänkt för ringa narkotikabrott?
2020-11-19 Uppsåtsbedömning vid narkotikabrott eget bruk m.m
2020-11-16 Narkotikabrott cannabis - vilket straff?

Alla besvarade frågor (86556)