Är pengarna från min mor förskott på arv?

2021-03-07 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej. Jag har fått pengar av min mor att ge mina barn. Det är för att jag under många år hjälpt henne och kört henne till läkaren mm. Nu har hon gått bort, kan summan ses som ett förskott på arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är frågan?

Jag uppfattar det som att du undrar om pengarna från din mor kan ses som ett förskott på arv eller inte. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Förskott på arv

För att pengarna ska ses som ett förskott på arv ska din mor i första hand ha uttryckt att så är fallet. Har din mor i stället uttryckt att pengarna inte är ett förskott på arv gäller det i stället.

Ett tredje alternativt är att din mor inte har uttryckt om pengarna ska vara ett förskott på arv eller inte. För den situationen finns två presumtionsregler som gäller. Ger din mor en bröstarvinge pengarna ska det ses som ett förskott på arv enligt presumtionen. Ger din mor i stället någon annan arvinge pengarna ska det inte ses som ett förskott på arv. (6 kap. 1 § ÄB).

I det fallet att din mor gett pengarna till dig ses det som ett förskott på arv eftersom du är en bröstarvinge. Har din mor i stället gett pengarna till dina barn ses det inte som ett förskott på arv eftersom dina barn inte är bröstarvingar så länge du lever. (2 kap. 1 § ÄB).

Har din mor inte angett om pengarna ska vara ett förskott på arv eller inte blir det alltså avgörande vem din mor anses ha gett pengarna till. Det är oklart i det här fallet om din mor har gett pengarna till dig eller till dina barn. Skulle det vara så att du bara har haft pengarna en kort stund och sedan direkt gett dem vidare till dina barn är det troligt att pengarna skulle ses som givna till dina barn. Är så inte fallet är det troligt att pengarna skulle ses som givna till dig.

Sammanfattning

Pengarna skulle kunna vara ett förskott på arv. Om pengarna är ett förskott på arv eller inte beror i första hand på vad din mor själv har uttryckt och i andra hand på om din mor har gett pengarna till dig eller till dina barn.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?