Utgör gemensamt sparkonto och fyrhjuling samboegendom?

Hej,

Jag och min sambo ska separera, och nu vill denna person hävda att sambolagen gäller. Vad jag förstår gäller sambolagen bostad och bohag, men hur är det med banktillgångar? Vi har ett gemensamt sparkonto där jag har satt in mer pengar än min sambo, måste detta fortfarande delas på hälften eller kan jag ta min andel? Kontoutdrag finnes.

Sedan har jag även en fyrhjuling som jag använt till min hobby, kommer denna ingå i bodelningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om samboförhållanden hittar du i Sambolagen.

Vid en separation kan det ske en bodelning, detta är dock inte nödvändigt utan sker endast om en av samborna kräver det. Om ni kan komma överens enligt era egna önskemål kan ni undvika att begära bodelning. Detta verkar dock inte vara aktuellt för er eftersom att din sambo verkar vilja att en bodelning görs. För att en bodelning ska ske krävs att en av samborna begär detta senast ett år efter att samboförhållandet upphört, Sambolagen 8 §.

I bodelningen ingår endast samboegendom, dvs. sambornas gemensamma bostad och bohag som är förvärvat för gemensamt bruk, Sambolagen 3 §. Bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre avsedda för det gemensamma hemmet.

Eftersom att sparkontot inte utgör varken bostad eller bohag så ingår denna inte i bodelningen. Däremot kan ni möjligtvis ha samäganderätt om ni båda två var kontohavare och förvarade gemensamma ekonomiska medel på kontot. Huvudprincipen är då att parterna äger hälften var, om det inte kan fastställas andra andelar. Det gäller alltså för dig att kunna bevisa att du har större andel än din sambo, annars gäller huvudregeln att ni får hälften var. Kontoutdragen skulle kunna vara till stor hjälp här.

Din fyrhjuling utgör inte heller samboegendom eftersom att den inte är bostad eller bohag förvärvad för gemensamt bruk. Det innebär att din sambo aldrig kommer att kunna ta del av dess värde då den inte ska ingå i bodelningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alfred WittboldtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning